Feeds:
Inlägg
Kommentarer

My speech today at 131st Assembly of the Inter-Parliamentary Union in Geneva at the third Standing Committee on Democracy and Human Rights.

Madam Chair,

We are here to address the interface and tension between the international commitment to protect human rights and some more traditional principles of interaction between States.

In many ways it is a tricky issue. The topic has burning actuality.

There are so many examples across the world. Let me focus on one.

In the horrifying ongoing emergency situation in Syria and Iraq people are under the jihadist’s knife of the Islamic State. IS/Da’ech is a non-state actor and it thrives on chaos. It is a group of vicious extremists killing women and children. Cutting off journalists and aid workers heads on social media. All to be seen on internet and in every household in the world.

Urgent attention is needed to the horrific situation of women and girls in the region of Syria and Iraq. Women and children are being kidnapped, sold into sex slavery, raped and forced into marriage. And babies are thorn from the arms of their mothers.

These horrifying facts needs to be addressed by us, by us in this room, by the IPU for the credibility of our commitment to the core values we share on human rights.

Let me ask you a question. Do we have an obligation to intervene to protect human lives?

And let me give my answer to that question. I would say yes we do. When diplomatic and peaceful means are inadequate we must consider other measures needed to protect civilians from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.

It must be a priority for the international community to capacitate each individual State so that they themselves are capable of protecting their citizens. When, or if, they fail, as in this case, it is essential that we act in order to protect lives of civilians and vulnerable refugees.

It is our common responsibility to protect human beings from sex slavery, kidnapping, early and forced marriage and killings. We need to protect women and children from extremists and terrorists like IS/Da’ech.

The draft resolution underscores the prime responsibility of each State in implementing international human rights law at the national level. However, the protection of human rights is also the responsibility of the international community.

Let me highlight that we are all aware of the universal truth that there can be no lasting peace and security in our World without respect for human rights, including equal rights for men and women, fundamental freedoms, democracy and rule of law – and this is a legitimate concern of all of us.

Universal human rights is not only a national issue. It is an international responsibility.

It is our responsibility to act according to the well known principle responsibility to protect.

As a state you can not and must not hide yourself behind national sovereignty in order to oppress the population, commit genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.

IMG_2395.JPG

IMG_2445.JPG

I onsdags skrev jag här på bloggen om vår rapport om vad ett avskaffande av RUT-avdraget skulle innebära för jobben, barnfamiljer och pensionärer i Uppsala län.

Idag skriver UNT om rapporten och citerar mig om hur ett avskaffande av RUT-avdraget skulle ge färre jobb.

Artikeln kan du läsa på:
http://unt.se/val2014/m-sankt-rut-ger-farre-jobb-3353488.aspx

eller här nedan:

M: Sänkt RUT ger färre jobb

Moderaterna i Uppsala presenterar en undersökning som visar på att ett avskaffande av rut-avdraget skulle leda till 239 färre arbetstillfällen i Uppsala län. Socialdemokraterna menar att rapporten är skrämselpropaganda.

239 av de 555 personer som är sysselsatta inom rut -branschen skulle förlora sina jobb om rut -avdraget avskaffades. Det skriver Moderaterna i en ny rapport som grundar sig på en undersökning utförd av tjänstemännens arbetsgivarorganisation Almega.

Genom en enkät som gått ut till organisationens medlemmar som är verksamma inom rut -sektorn har de frågat företagen hur ett avskaffande av rut -avdraget skulle påverka dem. Svaren visade att företagen uppskattar att de skulle sänka sin omsättning med 39 procent och anställningsgraden med 43 procent. Vidare skriver Almega i sin rapport att rut -branschen i dag sysselsätter 555 personer i Uppsala län och att 239 av dessa skulle förlora sina jobb om rut -avdraget drogs in.

– Vi har besökt flera företag i regionen och alla vittnar om samma sak. Om rut -avdraget skulle tas bort som Vänsterpartiet förespråkar, eller att det urholkas som Socialdemokraterna föreslår, skulle dessa företagare tvingas skära ner på personal eller helt lägga ner, säger Ulrika Karlsson moderat riksdagsledamot för Uppsala län.

Men Socialdemokraterna ställer sig starkt kritiska till den analys som Moderaterna gör och menar att rapporten är oseriös.

– Vår politik kommer inte att urholka rut -avdraget. Vi vill sänka taket från 50 000 kronor till 25 000 kronor, vilket endast skulle påverka 1,4 procent av de som i dag använder avdraget, säger Ardalan Shekarabi , riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Moderaterna menar ändå att den rödgröna politiken skapar osäkerhet i branschen.

– Att de vill sänka taket är en tydlig signal om vilket håll de vill gå. Dessutom kommer de sannolikt vilja samarbeta med Vänsterpartiet som helt vill avskaffa rut. Det vittnar som en osäker framtid för dessa företagare, säger Ulrika Karlsson (M).

Kul att Moderatkvinnorna skriver om mitt arbete för SRHR-frågor och om ”Stockholm Statement of Commitment”. Det är den starkaste deklarationen någonsin av sitt slag och ett viktigt steg framåt för kvinnors och HBTQ-personers rätt till sitt liv, sin kropp och sin sexualitet. Deklarationen antogs enhälligt av representanter för världens parlamentariker i april i år.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet:

MQ1

MQ2

Se också Moderatkvinnorna i Uppsala läns egen flyer om Nya Moderaternas arbete för alla kvinnors rätt till sin egen kropp.

MQ-flyer blogg

För mig är det viktigaste att nå resultat. Därför är jag stolt över att Nya Moderaterna på riktigt genom genomförda reformer förändrat många kvinnors vardag till det bättre. Nu fortsätter arbetet för jämställdhet och allas rätt till sitt eget liv, sin egen kropp och sin egen sexualitet.

Skriver i Uppsalatidningen om hur Nya Moderaterna vill skapa fler jobb genom växande företag och historiska satsningar på bostäder, kollektivtrafik och infrastruktur.

Artikeln:

Över fem miljoner människor ska ha ett jobb till år 2020

Under krisen har 300 000 nya jobb skapats i Sverige. Med en historiskt stor satsning vill Moderaterna skapa ännu fler jobb.

Med en ansvarsfull politik har Nya Moderaterna genomfört kraftfulla åtgärder för fler jobb, en bättre skola och tryggare omsorg. Trots svår finanskris i Europa har Sverige klarat krisen bättre än de flesta jämförbara länder.

Samtidigt som jobb försvunnit i vår omvärld har vi skapat 300 000 nya jobb. När andra länders statsskuld skenat har Sveriges i stället minskat. När stater tvingats skära ned i välfärden har vi i Sverige ökat resurserna till skola, sjukvård och omsorg med över 40 miljarder. År 2006 fick Nya Moderaterna och alliansen väljarnas förtroende att bryta det växande utanförskapet och byta bidragslinjen mot arbetslinjen.

Det har vi lyckats med.

Med stärkta drivkrafter för jobb och bredare vägar in på arbetsmarknaden, bättre företagsklimat samt ordning och reda i ekonomin har Sverige i dag den högsta sysselsättningsgraden i EU. Tack vare alliansens politik för fler företag och fler i arbete har Uppsala län i dag den lägsta arbetslösheten i hela landet.

Nya Moderaterna söker nu fortsatt förtroende för vår politik för fler i arbete. Tillsammans med övriga allianspartier går vi till val på att över fem miljoner människor ska ha ett jobb 2020. För att nå dit har vi presenterat idén om Sverigebygget.

Med historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar om totalt 400 miljarder kronor i offentliga och privata medel vill vi fortsätta förbättra Sverige.

I takt med att konjunkturen förbättras ska vi bygga upp ett överskott som lägger grunden för Sverige att stå starkt inför framtida utmaningar.

Vi satsar på tillväxt och jobb med reformer som är ansvarsfullt finansierade.

Mot vår politik för tillväxt och fler i arbete står en splittrad vänsteropposition med en politik för höjda skatter och växande utanförskap. S, V och MP har tillsammans ofinansierade vallöften om 40 miljarder kronor. Dessutom går S till val på att kraftigt höja skatten på jobb och företagande med 30 miljarder.

En sådan politik hotar allvarligt tillväxt och jobb.

Den 14:e september avgör du om framtiden ska präglas av fler i arbete och större resurser till välfärden eller av höjda skatter och ökat utanförskap.

Ulrika Karlsson (M)
Riksdagsledamot för Uppsala län

Debatt Uppsala tidningen blogg

I förra veckan skrev jag tillsammans med Åsa Sikberg, Kenneth Holmström och Daniel Blomstedt i arbetarbladet om hur Nya Moderaterna vill utveckla Tierp, Älvkarleby och Sverige.

Artikeln kan du läsa här nedan eller på http://www.arbetarbladet.se/opinion/debatt/sa-vill-vi-utveckla-tierp-och-alvkarleby

Så vill vi utveckla Tierp och Älvkarleby

DEBATT Tierp och Älvkarleby behöver en politik för tillväxt och fler jobb.
Moderaterna ser som sin viktigaste uppgift att fler ska ha ett jobb att gå till. Ett jobb och en egen lön ger människor ökad självständighet och möjlighet att forma sitt eget liv, det ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd i samhället. Vår idé om arbetslinjen handlar om att tillvarata varje människas förmåga att växa av egen kraft. Att fler idag har ett arbete att gå till har dessutom inneburit att vi nu har större resurser till vår gemensamma välfärd än någonsin tidigare.

För åtta år sedan fick vi väljarnas förtroende att byta bidragslinje mot arbetslinje och bryta utvecklingen med ett allt större utanförskap. Det har vi lyckats med. Genom en målinriktad reformpolitik som inneburit att drivkrafterna för arbete har stärkts, att vägarna in på arbetsmarknaden har blivit bredare och att fler företag kan starta och växa har Sverige idag bland den högsta sysselsättningsgraden i hela EU. Mer än 300 000 fler svenskar har sedan 2006 fått ett jobb att gå till, detta trots den svåraste finanskrisen sedan 1930-talet.

Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik har vi kunnat genomföra vår politik för fler i arbete samtidigt som vi värnat ordning och reda i svensk ekonomi. När många av våra grannländer plågats av långvarig ekonomisk kris med stora nedskärningar som följd och minskade resurser till välfärden har svensk ekonomi vuxit, jobben blivit fler och resurserna till välfärden ökat.
Trots den positiva utvecklingen sedan 2006 är vi inte nöjda. Alla behövs och kan bidra i bygget av ett bättre Sverige. Vi vill fortsätta vår politik för fler i arbete och ytterligare pressa tillbaka utanförskapet. Det ställer krav på såväl en nationell som lokal politik som möjliggör för fler jobb, fler bostäder och utvecklad kollektivtrafik och infrastruktur.

Därför går Nya Moderaterna tillsammans med övriga Alliansen till val på att över 5 miljoner människor ska ha ett jobb till 2020, en ökning med 350 000 nya jobb. För att nå dit presenterar vi Sverigebygget, en fortsättning på arbetslinjen med historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar på totalt 400 miljarder kronor i offentliga och privata medel.

Tierp och Älvkarleby brottas efter år av socialdemokratiskt styre med stora underskott och hög arbetslöshet. För att bryta den negativa trenden behövs mer av Nya Moderaternas politik, såväl lokalt som nationellt. Med fler i arbete och en budget i balans får vi råd att göra de satsningar som behövs för att utveckla Tierp och Älvkarleby till det bättre.

Tillsammans med en regional politik som fortsätter bygga ut och förbättra kollektivtrafik och infrastruktur kan vi knyta samman Uppsala län och underlätta pendlande såväl inom som till och från länet. Så får vi hela länet att tillsammans växa och utvecklas.

Mot vår politik för tillväxt och fler i arbete står vänsterpartiernas politik med höjda skatter och ett växande utanförskap. Socialdemokraterna går till val på en ofinansierad politik med kraftiga skattehöjningar som beräknas hota hela 80 000 jobb. Samtidigt vägrar Socialdemokraterna att presentera ett regeringsalternativ, trots att de kommer vara beroende av Miljöpartiets och Vänsterpartiets stöd för att bilda regering. Utan en förberedd gemensam politik kan vi bara spekulera i hur Vänsterpartiets 6 – timmars arbetsdag eller Miljöpartiets kraftiga skattehöjningar riktade mot landsbygden ytterligare skulle slå mot jobben och välfärden.

Ulrika Karlsson (M)
riksdagsledamot, Uppsala län

Åsa Sikberg (M)
Nummer 1 på valsedeln till landstingsfullmäktige

Kenneth Holmström (M)
Nummer 1 på valsedeln till kommunfullmäktige Älvkarleby kommun

Daniel Blomstedt (M)
Nummer 1 på valsedeln till kommunfullmäktige Tierp kommun

På söndag går Sverige till val.

Vill du företrädas av en stark röst i riksdagen för fler jobb, växande företag och stärkta mänskliga rättigheter ska du kryssa Ulrika Karlsson – #1 på moderaternas riksdagslista.

Läs mer i min valfolder:

Folder blogg ffam-och baksida

folder blogg insida

Rör inte RUT

Nya Moderaterna tror på företagsamhet och vet att alla jobb behövs, Därför släpper vi idag en rapport om varför RUT är en viktig del av arbetslinjen. De senaste åren har vi besökt flera företag med hushållsnära tjänster i Uppsala län, senast idag besökte jag tillsammans med Therez Olsson Ren Jämt i Uppsala. Samtliga av dessa företag vittnar om att ett urholkat eller avskaffat RUT-avdrag kommer leda till nedskärningar och ibland även nedläggning av företag. Följden av ett minskat eller avskaffat RUT-avdrag skulle bli ökat svartarbete och färre jobb. Dessutom skulle fler, inte minst barnfamiljer och pensionärer, få problem att få livspusslet att gå ihop.

Rapporten kan du läsa här:

RUT rapport