Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Utbildning’ Category

Skriver i ERGO tillsammans med Fredrik Ahlstedt, (M) kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, och Edvin Alam, ordförande Moderata Studenter Uppsala.

Bostadsfrågan högst på agendan

Bostadsfrågan högst på agendan

Publicerad 2013-09-13

Flera kösystem ger ökad mångfald och fler möjligheter. En gemensam bostadsförmedling skulle därför inte lösa bostadsbristen – tvärtom. Det menar företrädare för Moderaterna och Moderata studenter i en replik till socialdemokraterna i Ergo nummer 7.

Moderaterna prioriterar bostadsfrågan. Bostadsfrågan står tillsammans med jobb, välfärd och trygghet högst på vår agenda varje dag.

Uppsala växer och det gläder oss, hittills i år har vi blivit 670 nya invånare. Vi vill att Uppsala ska kunna ha 250 000 invånare år 2030. Med vår positiva utveckling behöver det byggas fler bostäder i Uppsala, för såväl studenter som barnfamiljer och äldre. Nya moderaterna arbetar aktivt och målmedvetet för att åstadkomma just detta. Idag finns cirka 12 000 studentbostäder i Uppsala kommun, senaste åren har vi fattat beslut om ungefär 1 800 nya studentlägenheter som nu finns i lagakraftvunna detaljplaner. Ett aktivt och proaktivt arbete har lett till att fler bostadsaktörer nu etablerar sig i Uppsala. En del av dem bygger särskilt för studenter och unga vuxna.

Socialdemokraterna tror att en bostadsförmedling skulle lösa bostadsbristen. Vi tror att det är precis tvärt om. Flera kösystem skapar fler möjligheter och en större mångfald. Att endast kötid ska kunna avgöra vem som får en bostad tycker inte vi är rimligt. Det finns många hyresvärdar på studentbostadsmarknaden i Uppsala. För att öka tillgängligheten till dem har Uppsala kommun tillsammans med studentkårerna och Uppsala universitet initierat bostadsportalen studentboet.se. Vi stödjer också regeringens beslut om att göra det enklare att få hyra en bostad i andra hand vilket har lett till många nya bostadsmöjligheter i Uppsala och vi välkomnar detta.

Förutom att vi arbetar hårt för att det ska byggas fler bostäder har vi underlättat övergången från studentboende in i ordinarie bostadsmarknad. Genom kommunala Uppsalahem AB har vi gjort det möjligt för de som köar till eller har studentbostad att tillgodogöra sig kö- eller bostadstiden i Uppsalahems ordinarie bostadsbestånd.

Den allmänna situationen på bostadsmarknaden i Uppsala gör det svårt för många att etablera sig. Vid terminsstarterna, särskilt på hösten, blir matchningsproblematiken extra påtaglig och många studenter har svårt att hitta ett boende som överensstämmer med önskemålen. I Uppsala har varannan helårsstudent tillgång till en studentbostad. I jämförelse med andra storstäder är det en bra siffra, men vi är inte nöjda för det. Därför ser vi till att fler bostäder byggs i Uppsala. Till skillnad från Socialdemokraterna säger vi inte nej till en enda bostad i Uppsala.

Ulrika Karlsson (M)
riksdagsledamot

Fredrik Ahlstedt (M)
kommunstyrelsens ordförande

Edvin Alam
ordförande Moderata Studenter Uppsala

Read Full Post »

Jag vill se ett införande av fri tentamensrätt vid högskolor och universitet.
Fördelarna med en s.k. fri tentamensrätt innebär för det första att en studieplats kan erbjudas till någon som verkligen behöver den istället för att upptas av en person med redan tillräckliga kunskaper. För det andra skulle den med tillräckliga kunskaper kunna erhålla bevis på kunskaperna via en godkänd tentamen utan att för den skull tvingas till extra terminer av skuldsättning med studielån.

Att införa möjligheten att tentera av en kurs på t.ex. grundnivå och med godkända resultat gå vidare till fortsättningsnivån, utan att passera antagningssystemet sätter kunskapen i centrum i stället för formaliteter.

Läs motionen här

Read Full Post »

Idag beskattas donationer till forskning fullt ut till skillnad mot merparten av våra europeiska grannländer. Därför har jag skrivit en motion för att regeringen bör genomföra en översyn i avdragsrätten för donationer till forskning vid svenska lärosäten. En kvalitativ forskning är kostsam och kommer såväl samhälle som näringsliv till gagn.
Läs motionen här

Read Full Post »

Om 14 dagar stänger vallokalerna – 14 frågor återstår för vänsterpartierna att besvara

14 frågor

Read Full Post »

Skriver idag tillsammans med Lars Hjälmered om kvalitet i utbildningen.

Spetsutbilda även studenter – Debatt – UNT.se.

Spetsutbilda även studenter

Nu måste vi våga satsa på de verkligt begåvade studenternas kapacitet. Allt annat är slöseri med såväl mänskliga som ekonomiska resurser. Det har vi inte råd med om vi vill fortsätt att vara en välfärdsnation. Det skriver moderaterna Lars Hjälmered och Ulrika Karlsson.

Att skriva om eller debattera kvaliteten i våra utbildningar är knappast något man vinner val på. Men, frågan om hur våra svenska utbildningar, på olika nivåer, står sig internationellt är en för viktig fråga för att inte diskutera. Sveriges ställning som en ledande välståndsnation är ingen självklarhet. En av de bakomliggande orsakerna till Sveriges framgångar är att vi har haft en relativt god kvalitet i vårt utbildningssystem. Tyvärr har det förändrats under de senaste decennierna.

Den svenska skolan har haft en sorterande ­funktion – inte på så vis att vissa lär sig mer än andra, utan genom att vissa klarar utbildningen medan andra inte gör det.

Därför har Alliansen utvecklat en bred politik för höjd kvalitet – för alla. Det handlar både om praktiska lärlingsutbildningar och om teoretiska spetsutbildningar. Ambitionen är att på nytt skapa en kunskapsskola som, likt en ”social trampolin” hjälper varje elev att förverkliga sina livsdrömmar. Det ska inte vara föräldrarnas ekonomi och sociala nätverk som ska avgöra hur väl våra barn ska lyckas i livet.

Den högre utbildningen är viktig för ett land som vill ligga i framkant. Därför har Alliansen också satsat på den högre utbildningen, exempelvis genom att höja forskningsanslagen till historiskt höga nivåer. Vi har satsat både på höjda basanslag och på höjda anslag till så kallad strategisk forskning. Grundutbildningarnas anslag per student har justerats upp. Under nästa mandatperiod­ finns det anledning att göra ytterligare insatser för att höja kvaliteten, givet att ekonomin tillåter.

I en tid då länderna i allt större utsträckning tävlar med högutbildad arbetskraft måste även Sverige kunna erbjuda riktigt bra grundutbildningar. Vi är glada över att många väljer att gå en högre utbildning, men är också övertygade om att vi aldrig får tumma på kvaliteten. Oavsett om den högre utbildningen syftar till att skaffa sig goda färdigheter inför ett kommande arbetsliv eller om syftet är att bli en internationellt framståen­de forskare, så måste våra universitet och högskolor kunna bistå studenten med relevant utbildning. Utöver en generell förstärkning är det på sin plats att testa möjligheter med spetsutbildningar för de mest begåvade studenterna. Politiken har ett stort ansvar när det gäller att skapa goda förutsättningar för en fri och oberoende akademi.

Nu måste vi våga satsa på de verkligt begåvade studenternas kapacitet. Allt annat är slöseri med såväl mänskliga som ekonomiska resurser. Det har vi inte råd med om vi vill fortsätt att vara en välfärdsnation.

Lars Hjälmered
riksdagsledamot (M) Göteborg, talesperson
högre utbildning och forskning
Ulrika Karlsson
riksdagsledamot (M) Uppsala
UNT 28/8 2010

Read Full Post »

Idag presenterade Alliansen ett finansierat förslag om höjda studiemedel för Sveriges studenter. Förslaget innebär att studiemedlet höjs med 500 kr i månaden från och med den 1 juli 2011, plus 80 kr i månaden i indexuppräkning. Med andra ord innebär det att en student får 580 kr mer i månaden. Denna höjning med 500 kr läggs på lånedelen. Tidigare i år har Alliansen dessutom redan genomfört en höjning av studiemedlen – såväl lånedelen som bidragsdelen – som i reella pengar inneburit 350 kr i månaden. Det betyder att på helårsbasis får en student mer än en månads totala studiebelopp extra, dvs 11 160 kr mer i plånboken.

Detta kan ställas mot vänsterpartierna som under förra mandatperioden – trots en högkonjungtur – endast höjde studiemedlen med 300 kr.

Idag debatterade jag studiemedel med Lena Sommerstad (S) i Radio Uppland. Lena och socialdemokraterna säger sig vilja väldigt mycket vad gäller att höja studiemedel – men de presenterar väldigt lite konkret om vad de vill, hur mycket och hur de ska finansiera det. Sanningen är att i vänsterpartiernas vårbudgetmotion i riksdagen finns det inte med ett enda förslag om höjda studiemedel.

Frågan är vem som är mest trovärdig när vi talar om viljan att ingen ska behöva avstå från att studera för att man känner att man inte har råd?

Alliansen går från ord till handling – sanningen är att vi i en lågkonjungtur redan höjt studiemedlen mer än vad s-regeringen klarade av i en högkonjungtur, dessutom lovar vi nu att ytterligare höja studiemedlen med 580 kr i månaden. Det betyder totalt sett en ca tre gånger så stor höjning än vad s-regeringen klarade av.

För att ytterligare förbättra studenternas ekonomi ökade vi också fribeloppsgränsen med 30.000 kr/år från och med den 1 jan 2010. Det är ett viktigt steg i rätt riktning. Jag har varje år motionerat om att helt ta bort fribeloppsgränsen på lånedelen och jag kommer fortsätta att driva frågan ända tills den dag då fribeloppet helt försvinner på lånedelen.

Länk till Radio Upplands lyssningsarkiv – debatten mellan Lena Sommerstad (S) och mig sändes onsdagen den 25 augusti ca 16:10.

Spela fram till 13.00 minuter för att höra debatten här

Read Full Post »

Förändring är en stor drivkraft för mig och det sker i kombination och kontakt med dig som väljare.
Vad vill du förändra?
Hur kan vi göra Uppsala län till en än mer bättre region att leva i?

Här kan du se alla mina motioner

Här kan du skicka förslag på förändringar du vill att jag ser över

Read Full Post »

Older Posts »