Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Uppsala län’ Category

http://www.moderat.se/pressmeddelande/ulrika-karlsson-toppar-nya-moderaternas-riksdagslista

Moderaterna
Pressmeddelande
2013-10-26

Ulrika Karlsson toppar Nya moderaternas riksdagslista

Det blir Ulrika Karlsson som återigen toppar den moderata riksdagslistan för Uppsala län, det fastställdes idag på partiets nomineringsstämma.

– Jag är stolt över att få förnyat förtroende att toppa vår riksdagslista. Jag ser fram emot att tillsammans med alla andra moderater jobba för att vi i riksdagsvalet ska få ett ökat stöd för vår politik, säger Ulrika Karlsson.

– Jobben är vår viktigaste fråga. Med moderaterna har sysselsättningen ökat och utanförskapet minskat. Valet nästa år handlar om ifall vi ska fortsätta förstärka arbetslinjen eller återgå till socialdemokraternas bidragslinje, säger Ulrika Karlsson

Ulrika Karlsson är 40 år, bosatt i Uppsala, och har representerat Uppsala län i riksdagen sedan 2006. Ulrika sitter idag i EU-nämnden och i utrikesutskottet.

Nya moderaterna har idag fyra riksdagsledamöter från Uppsala län. Nomineringsstämman fastställde plats två till fyra på valsedeln enligt följande:

2. Jessika Vilhelmsson, Enköping. Riksdagsledamot sedan 2010
3. Per Bill, Uppsala. Riksdagsledamot sedan 1994
4. Marta Obminska, Uppsala. Riksdagsledamot sedan 2010

Totalt omfattar valsedeln 24 namn, varav 10 kvinnor och 14 män. På listan finns kandidater från länets samtliga kommuner (hela valsedeln bifogas nedan).
För mer information:
Ulrika Karlsson, riksdagsledamot, 070 827 28 28
Björn Orring, politisk sekreterare, 070 649 60 27

——–

Valsedel riksdagsvalet Nya moderaterna Uppsala län
Fastställd av nomineringsstämma 2013-10-26

1. Ulrika Karlsson, Uppsala
2. Jessika Vilhelmsson, Enköping
3. Per Bill, Uppsala
4. Marta Obminska, Uppsala
5. Gunnar Hedberg, Uppsala
6. Rikard Sparby, Uppsala
7. Daniel Blomstedt, Tierp
8. Karin Juhlin, Uppsala
9. Markus Lagerquist, Uppsala
10. Monica Hedberg, Uppsala
11. Christopher Lagerqvist, Uppsala
12. Mats Gyllander, Uppsala
13. Åsa Sikberg, Tierp
14. Klas Bergström, Knivsta
15. Cecilia Forss, Uppsala
16. Stefan Olsson, Uppsala
17. Anna-Lena Söderblom, Östhammar
18. Christina Sääf, Uppsala
19. Kenneth Holmström, Älvkarleby
20. Marie-Louise Ekholm, Uppsala
21. Nils-Åke Mårheden, Håbo
22. Jonatan Spjuth, Knivsta
23. Gösta Persson, Heby
24. Fredrik Ahlstedt, Uppsala

Read Full Post »

Skriver i ERGO tillsammans med Fredrik Ahlstedt, (M) kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, och Edvin Alam, ordförande Moderata Studenter Uppsala.

Bostadsfrågan högst på agendan

Bostadsfrågan högst på agendan

Publicerad 2013-09-13

Flera kösystem ger ökad mångfald och fler möjligheter. En gemensam bostadsförmedling skulle därför inte lösa bostadsbristen – tvärtom. Det menar företrädare för Moderaterna och Moderata studenter i en replik till socialdemokraterna i Ergo nummer 7.

Moderaterna prioriterar bostadsfrågan. Bostadsfrågan står tillsammans med jobb, välfärd och trygghet högst på vår agenda varje dag.

Uppsala växer och det gläder oss, hittills i år har vi blivit 670 nya invånare. Vi vill att Uppsala ska kunna ha 250 000 invånare år 2030. Med vår positiva utveckling behöver det byggas fler bostäder i Uppsala, för såväl studenter som barnfamiljer och äldre. Nya moderaterna arbetar aktivt och målmedvetet för att åstadkomma just detta. Idag finns cirka 12 000 studentbostäder i Uppsala kommun, senaste åren har vi fattat beslut om ungefär 1 800 nya studentlägenheter som nu finns i lagakraftvunna detaljplaner. Ett aktivt och proaktivt arbete har lett till att fler bostadsaktörer nu etablerar sig i Uppsala. En del av dem bygger särskilt för studenter och unga vuxna.

Socialdemokraterna tror att en bostadsförmedling skulle lösa bostadsbristen. Vi tror att det är precis tvärt om. Flera kösystem skapar fler möjligheter och en större mångfald. Att endast kötid ska kunna avgöra vem som får en bostad tycker inte vi är rimligt. Det finns många hyresvärdar på studentbostadsmarknaden i Uppsala. För att öka tillgängligheten till dem har Uppsala kommun tillsammans med studentkårerna och Uppsala universitet initierat bostadsportalen studentboet.se. Vi stödjer också regeringens beslut om att göra det enklare att få hyra en bostad i andra hand vilket har lett till många nya bostadsmöjligheter i Uppsala och vi välkomnar detta.

Förutom att vi arbetar hårt för att det ska byggas fler bostäder har vi underlättat övergången från studentboende in i ordinarie bostadsmarknad. Genom kommunala Uppsalahem AB har vi gjort det möjligt för de som köar till eller har studentbostad att tillgodogöra sig kö- eller bostadstiden i Uppsalahems ordinarie bostadsbestånd.

Den allmänna situationen på bostadsmarknaden i Uppsala gör det svårt för många att etablera sig. Vid terminsstarterna, särskilt på hösten, blir matchningsproblematiken extra påtaglig och många studenter har svårt att hitta ett boende som överensstämmer med önskemålen. I Uppsala har varannan helårsstudent tillgång till en studentbostad. I jämförelse med andra storstäder är det en bra siffra, men vi är inte nöjda för det. Därför ser vi till att fler bostäder byggs i Uppsala. Till skillnad från Socialdemokraterna säger vi inte nej till en enda bostad i Uppsala.

Ulrika Karlsson (M)
riksdagsledamot

Fredrik Ahlstedt (M)
kommunstyrelsens ordförande

Edvin Alam
ordförande Moderata Studenter Uppsala

Read Full Post »

I dagens UNT skriver jag om hur Uppsalaborna uppskattar arbetslinjen. Artikeln finner ni här

Uppsalaborna tycker som Moderaterna

Uppsalaborna tycker som Moderaterna – att den viktigaste politiska frågan är att få fler i arbete. Det visar vår Skop-undersökning, skriver Ulrika ­Karlsson.

För Uppsalaborna är jobben den viktigaste politiska frågan. Det visar en opinionsmätning som Moderaterna i Uppsala gen­omfört under hösten.

Vi lät opinionsinstitutet Skop fråga 500 Uppsalabor om de höll med om påståendet att ”Den viktigaste politiska frågan är att få fler människor i arbete”. Resultatet visar att 95 procent helt eller delvis håller med om detta påstående.

Personer som sympatiserar med något borgerligt parti, i synnerhet med Moderaterna, instämmer i större utsträckning än rödgröna sympatisörer. Mätningen visar också att personer med kortare utbildning tycker att denna fråga är viktigare än personer med lång utbildning.

Uppsalaborna tycker att moderaternas fokus på arbetslinjen är riktig och Uppsalaborna förväntar sig att moderaterna ska fortsätta sätta jobben främst. Uppsala har goda förutsättningar med en snabbt växande befolkning, goda kommunikationer, hög utbildningsnivå och låg arbetslöshet. Men det finns mer att göra för att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb. Vårt mål är full sysselsättning. Det är att ta ansvar för välfärden.

Arbete har också ett egenvärde och det handlar om så mycket mer än om en egen försörjning. Gemenskap på en arbetsplats handlar också om tillhörighet, sammanhang och egenvärde. Arbetsrelaterad gemenskap är för en del viktigare än gemenskapen med familjen. Väldigt många har hög tillit till den egna arbetsplatsen och den egna arbetsgivaren.

Varje dag går omkring 100 000 Uppsala­bor till jobbet, fler än någonsin tidigare. Tack vare offensiva satsningar på utbyggd kollektivtrafik har våra invånare tillgång till en allt större arbetsmarknad vilket ökar tillväxten och tryggar välfärden. Väldigt många uppfattar att Uppsala är på väg åt rätt håll.

Men Uppsalas positiva utveckling har inte kommit av sig självt. Vi har sedan 2006 arbetat med att förbättrat möjligheterna att starta och driva företag. Vi har öppnat för alternativ i välfärden vilket gett många nya företag. Vi har fokuserat på kunskap i skolan vilket rustar våra ungdomar för framtiden. Vi möjliggör ett kraftigt bostadsbyggande som gör att Uppsala växer snabbt. Uppsala drar också nytta av stora statliga satsningar på forskning och utveckling och förbättrad infrastruktur, nu senast i regeringens höstbudget.

Uppsalas och Sveriges utveckling är än starkare om man jämför med resten av EU. Mellan 2006 och 2011 har sysselsättningen ökat med 200 000 personer i Sverige. Sysselsättningsgraden har ökat också om man tar hänsyn till demografiska förändringar.

Om vår arbetsmarknad i stället hade utvecklats som övriga EU hade 150 000 färre varit sysselsatta. En ansvarsfull politik ger resultat. Jobbskatteavdraget, införande av rut/rot och halverade arbetsgivaravgifter för ungdomar är några exempel på reformer som gett fler jobb.

Men även om arbetslösheten i Uppsala är lägre än riksgenomsnittet, och länets arbetslöshet är den lägsta i landet, finns det alltför många som fortfarande står utanför arbetsmarknaden. Regeringen fortsätter därför sin offensiva politik för att skapa fler vägar till jobb. Vi fortsätter därför att arbeta lokalt och nationellt för att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb.

Regeringen har bland annat lagt fram ett ungdomspaket på 8,1 miljarder kronor 2013–2016. Bland satsningarna finns lärlingsutbildningar, ökat antal platser inom yrkesvux och lärlingsvux, en förstärkning av nystartsjobben, ökat förmedlarstöd och studiemotiverande insatser.

Mot alliansens politik i Uppsala och nationellt står oppositionspartierna som har gemensamt att de vill nedmontera arbetslinjen och höja skatterna vilket leder till färre jobb.

Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga, kraftigt höja restaurangmomsen och försämra rut-avdraget, vilket försämrar för arbetsmarknadsläget för unga och utrikes födda. Det är inte en politik som ger nya jobb.

Moderaterna fortsätter att sätta jobben främst. Vårt mål är full sysselsättning och en arbetsmarknad där alla kan komma till sin rätt. Uppsalaborna tycker som vi, att den viktigaste politiska frågan är att alla som vill och kan ska ha ett jobb.

Ulrika Karlsson

riksdagsledamot (M) Uppsala

Read Full Post »

Ismail Kamil (FP), Soveig Zander (C), Mikael Oscarsson (KD) och jag var idag på ett mycket lyckat gemensamt Alliansbesök i Enköping. Riksdagsledamöter och kommunpolitiker från våra fyra partier i Alliansen besökte Ledningsregementet. Först hade vi en bra diskussion med regementschef Thomas Nilsson om Insatsorganisationen 2014 och regementets samarbete med kommunen och näringslivet. Därefter träffade vi soldater och tittade in i deras spännande vardag. Stort tack till alla berörda parter för en mycket intressant och lärorik dag med konstruktiva samtal!

Alliansens riksdagsledamöter för Uppsala län besöker Ledningsregementet i Enköping. Här på bild tillsammans med Rickard, Eric och Jonas

Malin visar mig utrustningen som bl.a. används i Afghanistan. Väger drygt 30 kg. Samtal om anpassning av utrustningen (som skyddsvästen) efter kvinnors förutsättningar.

 

Read Full Post »

Skriver idag på UNT-debatt tillsammans med Alliansens riksdagsledamöter för Uppsala län Ismail Kamil (FP), Solveig Zander (C) och Mikael Oscarsson (KD) om den sjunde höstbudgeten som Alliansregeringen lägger fram. Med en ansvarsfull finanspolitik och offensiva framtidsinvesteringar vill vi tillsammans fortsätta att bygga ett starkare samhälle.

http://www.unt.se/debatt/vinstlott-for-uppsala-1864378.aspx

Vinstlott för Uppsala

Mer pengar till forskning, sänkta fastighetsavgifter och en upprustning  av järnvägen mellan Uppsala och Stockholm. Regeringens höstbudget är ett  lyft för Uppsala län, skriver Ulrika Karlsson med flera.

För Uppsala län, där många pendlar långa sträckor, är goda kommunikationer avgörande. I en historisk infrastruktursatsning kommer regeringen att satsa 20 miljarder kronor på åtgärder för drift och underhåll. Sträckan mellan Stockholm och Uppsala är prioriterad av Trafikverket och kommer i framtiden att få en välbehövlig upprustning samtidigt som SL kommer att utöka pendeltågstrafiken till Uppsala.

Detta kommer att ytterligare öka länets inflyttning och höja efterfrågan på bostäder. Därför föreslår regeringen sänkning av den kommunala fastighetsavgiften för hyres- och bostadsrätter. Regeringen höjer också schablonbeloppet vid uthyrning av privatbostäder samtidigt som den förlänger nedsättningen av den kommunala fastighetsavgiften till 15 år. Ingen ska behöva tacka nej till jobb eller studier på grund av bostadsbrist.

Vi anser att det ska vara lönsamt att driva företag och ta risker som entreprenör. Regeringen föreslår därför en sänkt bolagsskatt för att ge näringslivet ett incitament att investera i vårt land.

Ett starkt näringsliv ger en stark efterfråga på arbetskraft vilket höjer reallönerna och arbetsutbudet.

För att bättre integrera nyanlända invandrare med kortare utbildning inför vi ett praktiskt basår. Även kvaliteten inom sfi höjs och 6000 praktikplatser skapas för att snabbare integrera nyanlända på arbetsmarknaden. Kommuner som tar emot nyanlända anhöriga kommer att få ökade anslag som hjälp för etableringen på arbetsmarknaden.

Uppsala län är präglat av forskningsintensiva bolag och lärosäten. Under de kommande tre åren vill vi höja satsningen på forskning med 11,5 miljarder, pengar som även kommer Uppsala till del. Bland annat kommer Uppsala universitet få ett utökat anslag till grundutbildningen och fler platser till sjuksköterske- och ingenjörsutbildningar.

Scilifelab kommer att få 200 miljoner kronor från 2016 för att bedriva forskning inom biovetenskap.

Vi anser att man ibland behöver en andra chans. Därför föreslår regeringen en lättnad för unga att komplettera sina studier inom folkhögskolan och även ge långtidsarbetslösa ungdomar ett högre studiebidrag om de återgår till skolbänken.

Regeringen vill tillföra 18 000 utbildningsplatser, underlätta för unga att komplettera sina kunskaper och förbättra kontakten mellan skola och arbetsgivare genom lärlingsplatser och gymnasiala yrkesutbildningar.

Genom att föra en ansvarsfull arbetsmarknadspolitik har alliansen garanterat en gynnsam ekonomisk utveckling även för pensionärerna. Fram till nu har skatten för pensionärer sänkts i tre steg, totalt 12,8 miljarder. För de ekonomiskt mest utsatta innebär pensionsskattesänkningen och höjningen av bostadstillägget, en förstärkning på drygt 200 kronor per månad.

Tillsammans med tidigare genomförda skattesänkningar kommer en genomsnittlig pensionär nästa år att ha cirka 600 kronor lägre skatt per månad än år 2006. Garantipensionärer har därmed i princip fått en extra månads pension om året.

Alliansregeringens budget fokuserar på offensiva framtidsinvesteringar. En historiskt ansvarsfull finanspolitik har gett Sverige utrymme att satsa på framtiden medan stora delar av vår omvärld behöver skära ner på grund av brist på ansvar. De fyra partier vi företräder är överens om hur en ansvarsfull, reforminriktad politik ska föras. Vi är eniga om hur vi tillsammans ska fortsätta att ansvarsfullt bygga ett starkare samhälle.

Ulrika Karlsson
riksdagsledamot (M)

Ismail Kamil
riksdagsledamot (FP)

Solveig Zander
riksdagsledamot (C)

Mikael Oscarsson
riksdagsledamot (KD)

UNT 21/9 2012

Read Full Post »

I dag besökte jag friskolan Potentia Education i Bålsta tillsammans med Karl-Henrik Nanning (vice ordförande i skolnämnden i Håbo kommun).

Potentia Education startades av fyra engagerade kvinnor som tidigare arbetade i den kommunala skolan. Likt många andra friskolentreprenörer vittnar de om att den kommunala skolan var stor och anonym, med liten möjlighet att styra över sitt arbete eller påverka skolan.

Potentia har i dag över 140 elever, ca 20 i varje årskurs. Många elever står på kö för att få börja på skolan. En skola som har fina resultat och ett blandat elevunderlag. Entreprenörskap står på schemat och för några månader sedan var elever och lärare inbjudna till Näringsdepartementet för att berätta om skolan.

För att uppnå sina resultat har skolan satsat på delaktighet kombinerat med struktur, tydliga regler och ansvarstagande. Skolans inriktning är allmän men lärarna använder moderna utbildningsmetoder och lägger vikt på omvärldskunskap och använder IT som hjälpmedel. Till exempel har skolan köpt in iPads till de äldre eleverna som pedagogiskt redskap i utbildningen. Eleverna är aktiva användare av IT och bloggade bland annat om sin studieresa till Polen för att lära sig mer om Förintelsen.

Från kommunen har stödet till skolan varit bristfällig i flera fall. Kommunen undanhåller information och strular med schemaläggningen av lokaler som sim- och idrottshallar. Gymnasieskolan bjuder inte in Potentias niondeklassare till besök och byte av skola i kommunen har försvårats avsevärt sedan de infört att byte endast får ske vid en viss tidpunkt på året. Karl-Henrik Nanning, som var med på besöket, erbjöd sin hjälp med att lyfta frågorna och poängterade att kommunens uppgift är att se till att alla barn får en bra skolgång oavsett vem som driver skolan i fråga.

När jag besöker friskolor i länet slår det mig ofta att det som gör dem framgångsrika är deras kontakt med eleverna. Deras engagemang där lärare och elever har en bra relation med ömsesidig respekt inspirerar. Det som kännetecknar en framgångsrik skola är de entreprenörer som passionerat brinner för sin arbetsplats och sätter eleverna i centrum.

De skol- och vårdentreprenörer som jag har träffat har ett fantastiskt och engagerat intresse av sina elevers och kunders bästa. Ofta är det vardagshjältar som lämnat den offentliga sektorn för att man ville erbjuda ett bättre alternativ. I det här fallet verkar Håbo kommuns invånare vara väldigt glada över att det finns alternativ.

Bild

Ägarna av Potentia Education (från vänster); Lovisa Westerlund, Maria Humla, Kicki Lundin och Marie Tulesjö

Read Full Post »

Skriver idag i UNT tillsammans med riksdagskollegorna i Alliansen, Uppsala län.

Fler bostäder till Uppsala – Debatt – UNT.se.

Read Full Post »

Older Posts »