Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Migration’ Category

Igår tillkännagav regeringen ett välkommet steg i kampen för en mer humanare flyktingpolitik.
De personer som håller sig undan verkställighet av utvisnings- eller avvisningsbeslut (”gömda”) och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om tillstånd för detta (”papperslösa”) ska få laglig rätt till vård.

För snart 8 år sedan motionerade jag i Sveriges Riksdag om vikten av en human flyktingpolitik. Jag motionerade om att ”gömda” och ”papperslösa” ska ha rätt till såväl skolgång som sjukvård. I motionen anförde jag att det är oacceptabelt att gömda barn av rädsla inte törs gå till skolan och inte törs uppsöka sjukvården på grund av risken för att polisen ska göra ett ingripande. Fantastiskt nog bifölls min motion, vilket ledde till att frågan utreddes.

I mars 2011 ingick regeringen en ramöverenskommelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken. Det var ett viktigt steg och gårdagens tillkännagivande är ännu ett viktigt steg för en mer human flyktingpolitik. Efter ramöverkommelsen kan fler familjer återförenas, papperslösa barn ges rätt till skolgång och en fjärde Migrationsdomstol har lett till kortare handläggningstider. Efter gårdagens presskonferens har vi kommit ännu en bit på vägen mot en flyktingpolitik som är än mer human, solidarisk och generös.

Det återstår mycket att göra och jag skulle gärna se att nästa punkt på dagordningen blir att ta bort förbudet för asylsökande att arbeta under asylprocessen. Att söka undantag från förbudet att arbeta leder fel och sänder fel signaler. Bättre vore att alla gavs rätt att arbeta under asylprocessen. Det skulle vara såväl humant som stärka arbetslinjen. Möjligheten att arbeta skulle bryta den maktlöshet och apati som präglar många asylsökandes liv under asylprocessen.

Jag gläds åt gårdagens besked och välkomnar fler migrationsreformer inom en nära framtid.

Regeringens presskonferens

Min motion från riksdagsåret 2004/2005

Read Full Post »