Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Kärnkraft’ Category

Om 14 dagar stänger vallokalerna – 14 frågor återstår för vänsterpartierna att besvara

14 frågor

Read Full Post »

Ikväll tas beslut gällande kärnkraften och dess förutsättningar för generationsskifte, om nya kärnkraftsreaktorer kan komma att få ersätta gamla som tas ur drift. Kärnkraftsindustrin står för närmare 50% av elen i Sverige. Enbart  på Forsmark arbetar idag närmare 1500 personer i Uppsala län.
Vänsterpartierna vill avveckla kärnkraften och därmed riskera halva Sveriges elproduktion. Jag välkomnar förslaget att slutförvaret av kärnavfallet sker i Forsmark och ställer i dagens anförande flera frågor till Socialdemokraterna angående deras inställning kring Forsmarks framtid. 

Innan vi har fullgoda alternativ till kol- och oljesamhället är det för miljöns, sysselsättningens och välfärdens skull rätt att satsa på kärnkraften. Jag ställer mig kritisk till socialdemokraternas otydlighet kring Forsmarks framtid. Jag vill veta hur deras förslag påverkar Uppsala län, Östhammars invånare och Forsmarks anställda.
Jag vill ha en framtid med Forsmark!

Read Full Post »

Nu sitter jag i kammaren och väntar på att få ge mitt inlägg i debatten kring kärnkraften och dess förutsättningar för ett generationsskifte.

Se debatten direktsänd här

Read Full Post »