Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Jobb’ Category

Idag presenterar regeringen viktiga åtgärder för bättre villkor för små och växande företag. länk till regeringens presskonferens

Read Full Post »

Skriver på UNT Debatt med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström
Alliansens jobbpolitik fungerar

Vår politik har inneburit att 200 000 lämnat utanförskapet, skriver Hillevi Engström och Ulrika Karlsson (M).

Replik. Alliansregeringen har under 2013 satsat 25 miljarder kronor på ytterligare reformer för att få fler människor in på arbetsmarknaden. Det har vi kunnat göra därför att vi har ordning och reda i statens finanser och därmed också resurser att satsa i lågkonjunktur.

Vår politik har inneburit att 200 000 personer sedan 2006 lämnat ett i många fall långvarigt utanförskap samtidigt som antalet sysselsatta ökat med 200 000 personer.

Nu vill vi gå vidare med ytterligare reformer för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden särskilt för unga. Det handlar om utbildning, att göra det enklare och billigare att anställa och om att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden genom till exempel YA-jobb, en anställning som kombinerar arbete med utbildning.

Socialdemokraterna däremot vill höja skatten på att ha unga anställda med 17 miljarder. Det motsvarar cirka 60 000 ungdomsjobb. Vi skulle vilja fråga Agneta Gille (UNT-debatt 13 augusti)hur ökade kostnader att anställa unga leder till fler jobb?

I praktiken innebär det budgetförslag Agneta Gille röstade ja till i riksdagen att hon med kirurgisk precision försvårar ungdomars möjligheter att ta steget in på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna har dessutom föreslagit försämringar av RUT, fördubblad restaurangmoms och en höjning av bolagsskatten. Det handlar om en skattechock på svenska hushåll och företag på hela 30 miljarder kronor.

Resultatet av den politik Socialdemokraterna i riksdagen står för vore en återgång till ett Sverige där det lönar sig mindre att arbeta och där vägen in på arbetsmarknaden är väsentligt svårare. Socialdemokraternas politik slår särskilt hårt mot unga, kvinnor och utrikes födda.

Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister (M)

Ulrika Karlsson, riksdagsledamot (M) Uppsala län

UNT 19/8 2013

Read Full Post »

I dagens UNT skriver jag om hur Uppsalaborna uppskattar arbetslinjen. Artikeln finner ni här

Uppsalaborna tycker som Moderaterna

Uppsalaborna tycker som Moderaterna – att den viktigaste politiska frågan är att få fler i arbete. Det visar vår Skop-undersökning, skriver Ulrika ­Karlsson.

För Uppsalaborna är jobben den viktigaste politiska frågan. Det visar en opinionsmätning som Moderaterna i Uppsala gen­omfört under hösten.

Vi lät opinionsinstitutet Skop fråga 500 Uppsalabor om de höll med om påståendet att ”Den viktigaste politiska frågan är att få fler människor i arbete”. Resultatet visar att 95 procent helt eller delvis håller med om detta påstående.

Personer som sympatiserar med något borgerligt parti, i synnerhet med Moderaterna, instämmer i större utsträckning än rödgröna sympatisörer. Mätningen visar också att personer med kortare utbildning tycker att denna fråga är viktigare än personer med lång utbildning.

Uppsalaborna tycker att moderaternas fokus på arbetslinjen är riktig och Uppsalaborna förväntar sig att moderaterna ska fortsätta sätta jobben främst. Uppsala har goda förutsättningar med en snabbt växande befolkning, goda kommunikationer, hög utbildningsnivå och låg arbetslöshet. Men det finns mer att göra för att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb. Vårt mål är full sysselsättning. Det är att ta ansvar för välfärden.

Arbete har också ett egenvärde och det handlar om så mycket mer än om en egen försörjning. Gemenskap på en arbetsplats handlar också om tillhörighet, sammanhang och egenvärde. Arbetsrelaterad gemenskap är för en del viktigare än gemenskapen med familjen. Väldigt många har hög tillit till den egna arbetsplatsen och den egna arbetsgivaren.

Varje dag går omkring 100 000 Uppsala­bor till jobbet, fler än någonsin tidigare. Tack vare offensiva satsningar på utbyggd kollektivtrafik har våra invånare tillgång till en allt större arbetsmarknad vilket ökar tillväxten och tryggar välfärden. Väldigt många uppfattar att Uppsala är på väg åt rätt håll.

Men Uppsalas positiva utveckling har inte kommit av sig självt. Vi har sedan 2006 arbetat med att förbättrat möjligheterna att starta och driva företag. Vi har öppnat för alternativ i välfärden vilket gett många nya företag. Vi har fokuserat på kunskap i skolan vilket rustar våra ungdomar för framtiden. Vi möjliggör ett kraftigt bostadsbyggande som gör att Uppsala växer snabbt. Uppsala drar också nytta av stora statliga satsningar på forskning och utveckling och förbättrad infrastruktur, nu senast i regeringens höstbudget.

Uppsalas och Sveriges utveckling är än starkare om man jämför med resten av EU. Mellan 2006 och 2011 har sysselsättningen ökat med 200 000 personer i Sverige. Sysselsättningsgraden har ökat också om man tar hänsyn till demografiska förändringar.

Om vår arbetsmarknad i stället hade utvecklats som övriga EU hade 150 000 färre varit sysselsatta. En ansvarsfull politik ger resultat. Jobbskatteavdraget, införande av rut/rot och halverade arbetsgivaravgifter för ungdomar är några exempel på reformer som gett fler jobb.

Men även om arbetslösheten i Uppsala är lägre än riksgenomsnittet, och länets arbetslöshet är den lägsta i landet, finns det alltför många som fortfarande står utanför arbetsmarknaden. Regeringen fortsätter därför sin offensiva politik för att skapa fler vägar till jobb. Vi fortsätter därför att arbeta lokalt och nationellt för att alla som vill och kan arbeta ska ha ett jobb.

Regeringen har bland annat lagt fram ett ungdomspaket på 8,1 miljarder kronor 2013–2016. Bland satsningarna finns lärlingsutbildningar, ökat antal platser inom yrkesvux och lärlingsvux, en förstärkning av nystartsjobben, ökat förmedlarstöd och studiemotiverande insatser.

Mot alliansens politik i Uppsala och nationellt står oppositionspartierna som har gemensamt att de vill nedmontera arbetslinjen och höja skatterna vilket leder till färre jobb.

Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga, kraftigt höja restaurangmomsen och försämra rut-avdraget, vilket försämrar för arbetsmarknadsläget för unga och utrikes födda. Det är inte en politik som ger nya jobb.

Moderaterna fortsätter att sätta jobben främst. Vårt mål är full sysselsättning och en arbetsmarknad där alla kan komma till sin rätt. Uppsalaborna tycker som vi, att den viktigaste politiska frågan är att alla som vill och kan ska ha ett jobb.

Ulrika Karlsson

riksdagsledamot (M) Uppsala

Read Full Post »

Skriver idag i UNT tillsammans med riksdagskollegorna i Alliansen, Uppsala län.

Fler bostäder till Uppsala – Debatt – UNT.se.

Read Full Post »

I dag besökte arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, lokala moderatpolitiker och jag det sociala företaget Solrosen Secondhand & Café. Vi började med att fika på caféet och höra verksamhetschefen Eva Dahlén Persson berätta om hur allting startade. Det började med 2 personal och en anställd år 2009. I dag har Solrosen 8 anställda, 30-35 deltagare och 25 volontärer. Solrosen är en mötesplats i Östervåla där secondhand-älskare kan ägna timmar åt att handla och fika.

Avgörande i början var RESA -projektet, som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, där Arbetsförmedlingen upphandlat ”sysselsättningsverksamhet med rehabiliterande inslag för personer med nedsatt arbetsförmåga”. Samarbetet med Arbetsförmedlingen på orten var och är fortsatt viktigt vilket även Björn Eriksson, sektionschef för Arbetsförmedlingen i Heby, instämde i.

Efter fikat pratade vi med de anställda. De visade oss sitt arbete och vi imponerades. Flera berättade öppenhjärtligt om sin unika resa från flerårigt ofrivilligt utanförskap tillbaka till arbetslivet. Jag berörs av berättelser om vägen från 15 års utanförskap till att idag ha en arbetsplats att gå till. Det är först i mötet med berörda personer som det blir uppenbart hur viktigt det är med arbetskamrater, arbetsplats, semester och arbetsinkomst för välbefinnandet och självkänslan. Flera vittnade om hur bra de idag mår av att ha en arbetsplats att gå till. Motivationen, gemenskapen och arbetsglädjen var hög.

Hillevi, medarbetarna Johnny och Henrik och jag poserar framför kameran.  Fantastiskt möte med dem och deras kollegor som vittnar om att de efter 5-15 års utanförskap hittat en väg in på arbetsmarknaden.


Hillevi Engström bakom kassan med en anställd på Solrosen

Efter Solrosen var det dags för lunch på omsorgsboendet Tallgården i Östervåla. Tallgården är är kända för att ha ett av Sveriges fem bästa kök och maten gjorde verkligen ingen besviken denna gång heller.

Kärt återseende- Jag hälsar på gamla bekanta. Förra gången åt vi minst lika god mat tillsammans som köket idag bjöd på.

Jag vill passa på att tacka alla deltagare som förgyllde denna dag. Ett stort tack till Eva Dahlén Persson och alla medarbetare på Solrosen! Tack också till moderata Heby politikern Margareta Gadde Jennische som organiserade dagen och vår arbetsmarknadsminister Hillevi Engström som tackade ja till inbjudan att besöka Östervåla.

Read Full Post »

Igår var jag på verksamhetsbesök i Heby kommun för att träffa duktiga entreprenörer i västra delen av länet.
Vi började på Vittinge tegelbruk som ett av få tegelbruk som fortfarande är verksamma i landet. Tegelbruket grundades redan på 1870-talet då det var vanligt att lantgårdar hade tegelproduktion för eget behov. Nu sysselsätter tegelbruket över 30 anställda och har skift 6 till 7 dagar i veckan. Marknadsandelen på taktegel ligger på 80 procent i Sverige och de producerar uppåt 13 miljoner plattor per år.
Jag och partikamraterna från Heby, David Olsson och Margaretha Gadde-Jennische fick en rundtur på fabriken av Mats Jönsson, som med välförtjänt stolthet berättade om produktionsprocessen. Mats berättade att fabriken återanvänder värmen från torkugnarna så gott det går men att tegelbruket skulle, om möjlighet gavs, kunna skapa fjärrvärme till Vittinge och Morgongåva. Denna återvinning av spillvärme har stor potential att ge fjärrvärme och elekricitet även i andra energikrävande industrier i hela landet.
Mats berättade även att han upplever att kommunen stöttar bruket och hur tillgången av samarbetet med markägare i trakten är en förutsättning för framtidens produktion.

På Vittinge tegelbruk med Mats Jönsson (i reflexjacka) och kommunpolitikern David Olsson (M).

Innan lunch hann vi även med att besöka Christer Lindh som inom närmaste månaden öppnar logistikcentret Heby Park AB.
Christer har arbetat för multinationella logistikföretag i många år och inspirerad av Adlibris framgångar i Heby kommun lanserar han ett nytt logistikkoncept i Morgongåva. Förutom att lagra och leverera mindre försändelser kommer Heby Park erbjuda e-handel, postorder och tilläggstjänster såsom ekonomi, redovisning, emballage och betallösningar. Målet är att bli ett av de största logistikcentrumen inom några år och sysselsätta ett 50-tal personer. En del av arbetskraften kommer förhoppningsvis att utgöras av erfarna medarbetare som arbetade för utflyttade Förlagssystem.
Att duktiga entreprenörer som Christer sätter Heby kommun på kartan är otroligt roligt att se och vi önskar honom all framgång.

Efter lunch åkte vi till Norrbro, väster om Heby samhälle där vi träffade Bo Andersson som driver Hebykräftan. Med på besöket var förutom Margaretha  också kommunala moderaterna Mats Jennische och Rickert Olzon.
Bo Andersson är något av en mångsysslare som personifierar entreprenörsskap. En av hans mest intressanta projekt är Hebykräftan som går ut på att odla flodkräftor i dammar på hans mark. Flodkräftan är den enda sötvattenlevande storkräftan som förekommer naturligt i Sverige. Den antas ha invandrat till Sverige för 10 000 år sedan men har det senaste århundratet närapå utrotats av kräftpesten. Kräftpestens spridning beror till stor del på Signalkräftan som introducerades i svenska vatten på 60-talet. Hebykräftan odlar flodkräftor för utsättning i vattendrag för att bevara stammen för framtiden. Bo Anderssons engagemang för bevarandet av ett svenskt kulturrarv var inspirerande och visar på att drivkraften för företagare inte bara handlar om pengar utom också om andra värden.

Handslag för flodkräftan med företagaren Bo Andersson, tillsammans med de moderata kommunpolitikerna Margaretha Gadde-Jennische, Mats Jennische och Rickert Olzon.

Jag har gjort åtskilliga företagsbesök genom åren och ofta slagits av drivkrafterna som får entreprenörer att arbeta hårt för att uppnå sina drömmar. Vi får aldrig glömma att företagarna är förutsättningen för Uppsalas och Sveriges välfärd och även en förutsättning för att otaliga andra värden bibehålles.

Read Full Post »

Den 23 sep 2011 skrev Solveig Zander (C) och jag gemensam artikel i UNT

Bland annat skriver vi:
Arbetsmarknaden har under lång tid brottats med en hög sjukfrånvaro. Orsaken till sjukfrånvaron är ofta psykiska diagnoser och långvarig värk. Socialdemokraterna gjorde under sin regeringstid inte tillräckligt för att hjälpa människor tillbaka till arbete. I stället förpassades allt fler till ett liv i förtidspension.

Med anledning av detta införde Alliansen 2009 en rehabiliteringsgaranti för att ge människor möjlighet att snabbare återgå i arbete och därmed minska förtidspensioneringarna och långa, passiva sjukskrivningar.

Under 2010 har 1900 personer i Uppsala län fått behandling inom rehabiliteringsgarantin. De samhällsekonomiska vinsterna för länet uppskattas till över 250 miljoner kronor och över 7 miljarder för hela landet.”

Alla förtjänar rehabilitering – Debatt – UNT.se.

Read Full Post »

Older Posts »