Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Företagande’ Category

Idag presenterar regeringen viktiga åtgärder för bättre villkor för små och växande företag. länk till regeringens presskonferens

Read Full Post »

I dag besökte jag friskolan Potentia Education i Bålsta tillsammans med Karl-Henrik Nanning (vice ordförande i skolnämnden i Håbo kommun).

Potentia Education startades av fyra engagerade kvinnor som tidigare arbetade i den kommunala skolan. Likt många andra friskolentreprenörer vittnar de om att den kommunala skolan var stor och anonym, med liten möjlighet att styra över sitt arbete eller påverka skolan.

Potentia har i dag över 140 elever, ca 20 i varje årskurs. Många elever står på kö för att få börja på skolan. En skola som har fina resultat och ett blandat elevunderlag. Entreprenörskap står på schemat och för några månader sedan var elever och lärare inbjudna till Näringsdepartementet för att berätta om skolan.

För att uppnå sina resultat har skolan satsat på delaktighet kombinerat med struktur, tydliga regler och ansvarstagande. Skolans inriktning är allmän men lärarna använder moderna utbildningsmetoder och lägger vikt på omvärldskunskap och använder IT som hjälpmedel. Till exempel har skolan köpt in iPads till de äldre eleverna som pedagogiskt redskap i utbildningen. Eleverna är aktiva användare av IT och bloggade bland annat om sin studieresa till Polen för att lära sig mer om Förintelsen.

Från kommunen har stödet till skolan varit bristfällig i flera fall. Kommunen undanhåller information och strular med schemaläggningen av lokaler som sim- och idrottshallar. Gymnasieskolan bjuder inte in Potentias niondeklassare till besök och byte av skola i kommunen har försvårats avsevärt sedan de infört att byte endast får ske vid en viss tidpunkt på året. Karl-Henrik Nanning, som var med på besöket, erbjöd sin hjälp med att lyfta frågorna och poängterade att kommunens uppgift är att se till att alla barn får en bra skolgång oavsett vem som driver skolan i fråga.

När jag besöker friskolor i länet slår det mig ofta att det som gör dem framgångsrika är deras kontakt med eleverna. Deras engagemang där lärare och elever har en bra relation med ömsesidig respekt inspirerar. Det som kännetecknar en framgångsrik skola är de entreprenörer som passionerat brinner för sin arbetsplats och sätter eleverna i centrum.

De skol- och vårdentreprenörer som jag har träffat har ett fantastiskt och engagerat intresse av sina elevers och kunders bästa. Ofta är det vardagshjältar som lämnat den offentliga sektorn för att man ville erbjuda ett bättre alternativ. I det här fallet verkar Håbo kommuns invånare vara väldigt glada över att det finns alternativ.

Bild

Ägarna av Potentia Education (från vänster); Lovisa Westerlund, Maria Humla, Kicki Lundin och Marie Tulesjö

Read Full Post »

I dag besökte arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, lokala moderatpolitiker och jag det sociala företaget Solrosen Secondhand & Café. Vi började med att fika på caféet och höra verksamhetschefen Eva Dahlén Persson berätta om hur allting startade. Det började med 2 personal och en anställd år 2009. I dag har Solrosen 8 anställda, 30-35 deltagare och 25 volontärer. Solrosen är en mötesplats i Östervåla där secondhand-älskare kan ägna timmar åt att handla och fika.

Avgörande i början var RESA -projektet, som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, där Arbetsförmedlingen upphandlat ”sysselsättningsverksamhet med rehabiliterande inslag för personer med nedsatt arbetsförmåga”. Samarbetet med Arbetsförmedlingen på orten var och är fortsatt viktigt vilket även Björn Eriksson, sektionschef för Arbetsförmedlingen i Heby, instämde i.

Efter fikat pratade vi med de anställda. De visade oss sitt arbete och vi imponerades. Flera berättade öppenhjärtligt om sin unika resa från flerårigt ofrivilligt utanförskap tillbaka till arbetslivet. Jag berörs av berättelser om vägen från 15 års utanförskap till att idag ha en arbetsplats att gå till. Det är först i mötet med berörda personer som det blir uppenbart hur viktigt det är med arbetskamrater, arbetsplats, semester och arbetsinkomst för välbefinnandet och självkänslan. Flera vittnade om hur bra de idag mår av att ha en arbetsplats att gå till. Motivationen, gemenskapen och arbetsglädjen var hög.

Hillevi, medarbetarna Johnny och Henrik och jag poserar framför kameran.  Fantastiskt möte med dem och deras kollegor som vittnar om att de efter 5-15 års utanförskap hittat en väg in på arbetsmarknaden.


Hillevi Engström bakom kassan med en anställd på Solrosen

Efter Solrosen var det dags för lunch på omsorgsboendet Tallgården i Östervåla. Tallgården är är kända för att ha ett av Sveriges fem bästa kök och maten gjorde verkligen ingen besviken denna gång heller.

Kärt återseende- Jag hälsar på gamla bekanta. Förra gången åt vi minst lika god mat tillsammans som köket idag bjöd på.

Jag vill passa på att tacka alla deltagare som förgyllde denna dag. Ett stort tack till Eva Dahlén Persson och alla medarbetare på Solrosen! Tack också till moderata Heby politikern Margareta Gadde Jennische som organiserade dagen och vår arbetsmarknadsminister Hillevi Engström som tackade ja till inbjudan att besöka Östervåla.

Read Full Post »

Igår var jag på verksamhetsbesök i Heby kommun för att träffa duktiga entreprenörer i västra delen av länet.
Vi började på Vittinge tegelbruk som ett av få tegelbruk som fortfarande är verksamma i landet. Tegelbruket grundades redan på 1870-talet då det var vanligt att lantgårdar hade tegelproduktion för eget behov. Nu sysselsätter tegelbruket över 30 anställda och har skift 6 till 7 dagar i veckan. Marknadsandelen på taktegel ligger på 80 procent i Sverige och de producerar uppåt 13 miljoner plattor per år.
Jag och partikamraterna från Heby, David Olsson och Margaretha Gadde-Jennische fick en rundtur på fabriken av Mats Jönsson, som med välförtjänt stolthet berättade om produktionsprocessen. Mats berättade att fabriken återanvänder värmen från torkugnarna så gott det går men att tegelbruket skulle, om möjlighet gavs, kunna skapa fjärrvärme till Vittinge och Morgongåva. Denna återvinning av spillvärme har stor potential att ge fjärrvärme och elekricitet även i andra energikrävande industrier i hela landet.
Mats berättade även att han upplever att kommunen stöttar bruket och hur tillgången av samarbetet med markägare i trakten är en förutsättning för framtidens produktion.

På Vittinge tegelbruk med Mats Jönsson (i reflexjacka) och kommunpolitikern David Olsson (M).

Innan lunch hann vi även med att besöka Christer Lindh som inom närmaste månaden öppnar logistikcentret Heby Park AB.
Christer har arbetat för multinationella logistikföretag i många år och inspirerad av Adlibris framgångar i Heby kommun lanserar han ett nytt logistikkoncept i Morgongåva. Förutom att lagra och leverera mindre försändelser kommer Heby Park erbjuda e-handel, postorder och tilläggstjänster såsom ekonomi, redovisning, emballage och betallösningar. Målet är att bli ett av de största logistikcentrumen inom några år och sysselsätta ett 50-tal personer. En del av arbetskraften kommer förhoppningsvis att utgöras av erfarna medarbetare som arbetade för utflyttade Förlagssystem.
Att duktiga entreprenörer som Christer sätter Heby kommun på kartan är otroligt roligt att se och vi önskar honom all framgång.

Efter lunch åkte vi till Norrbro, väster om Heby samhälle där vi träffade Bo Andersson som driver Hebykräftan. Med på besöket var förutom Margaretha  också kommunala moderaterna Mats Jennische och Rickert Olzon.
Bo Andersson är något av en mångsysslare som personifierar entreprenörsskap. En av hans mest intressanta projekt är Hebykräftan som går ut på att odla flodkräftor i dammar på hans mark. Flodkräftan är den enda sötvattenlevande storkräftan som förekommer naturligt i Sverige. Den antas ha invandrat till Sverige för 10 000 år sedan men har det senaste århundratet närapå utrotats av kräftpesten. Kräftpestens spridning beror till stor del på Signalkräftan som introducerades i svenska vatten på 60-talet. Hebykräftan odlar flodkräftor för utsättning i vattendrag för att bevara stammen för framtiden. Bo Anderssons engagemang för bevarandet av ett svenskt kulturrarv var inspirerande och visar på att drivkraften för företagare inte bara handlar om pengar utom också om andra värden.

Handslag för flodkräftan med företagaren Bo Andersson, tillsammans med de moderata kommunpolitikerna Margaretha Gadde-Jennische, Mats Jennische och Rickert Olzon.

Jag har gjort åtskilliga företagsbesök genom åren och ofta slagits av drivkrafterna som får entreprenörer att arbeta hårt för att uppnå sina drömmar. Vi får aldrig glömma att företagarna är förutsättningen för Uppsalas och Sveriges välfärd och även en förutsättning för att otaliga andra värden bibehålles.

Read Full Post »

FRÅN INNOVATION TILL BLOMSTRANDE FÖRETAG

Idag hade jag förmånen att stå värd för ett mycket lyckat seminarium i riksdagen om kommersialisering av innovationer. Framförallt var det lärorikt och konstruktivt. Seminariet var välbesökt med ett namnkunnigt och väl insatt auditorium. Loth Hammar, från Invest Sweden, modererade oss skickligt genom förmiddagen. Jag började med att hälsa välkomna och inleda seminariet.

Deltog under seminariet gjorde Johan Carlstedt från IVA och Peter Egardt som är landshövding i Uppsala län. Per Bengtsson från Uppsala Innovation Centre (UIC) berättade om UIC som är Sveriges bäst fungerande inkubator. Företagen som gått igenom deras program har 90 % överlevnad. På 6 år har det enkom i dessa företag genererats över 200 nya tjänster. År 2010 hade de en return on investment på 8,7 gånger insatt krona och hela 73 miljoner fick staten i ökade skatteintäkter från företagen. UIC är inte bara landets bästa företagsinkubator de har också landets lägsta andel offentliga medel. Idag består hela 80 % av finansieringen från privata aktörer.

Dessutom berättade företrädare från tre intressanta och imponerande högteknologiska företag från Uppsala län om sin specifika resa, sina erfarenheter och gav sin bild av nödvändiga förändringar. Fredrik Bruhn från ÅAC Microtec berättade om resan från doktorand vid Uppsala universitet till att de idag är ett framgångsrikt företag inom rymdindustrin, med 120 miljoner i omsättning under de fem år de varit verksamma. Deras utvecklingsmöjligheter är minst sagt oändliga. Olof Sköld från Denator berättad om deras drygt 5 åriga resa till det att de idag är ett av företagen som utnämnts till ”33-listan”. Denator har bl.a. en möjlig lösning för att tidigt upptäcka cancer. Anders Tunbjer från Hexicon berättade om företagets resa, framförallt vad gäller riskkapital för deras projekt som i verkligheten leder till att vi på allvar kan tala om att använda förnyelsebar energi. Vissa spår att Hexicon bli större än Vattenfall.

Jag fick med mig många inspel, synpunkter och möjliga lösningar inför det framtida arbetet. Ett av regeringens huvuduppdrag denna mandatperiod är att ta fram en långsiktig innovationsstrategi för Sverige.

Sverige är i världsklass när det handlar om att skapa förutsättningar för innovationer, men vi kan och måste bli betydligt bättre på att kommersialisera innovationerna. Forskning, utveckling och innovationer i sig skapar inte ökad välfärd. Det är ur kommersialisering som välfärd skapas. Det är genom kommersialisering av innovationer som vi skapar fler jobb. Förutom att det skapas fler jobb inom de företag som kommersialiserat en vara, en tjänst eller en produkt, skapas det samtidigt fler jobb i andra sektorer runt om. Enligt en rapport från Vinnova pekar forskning på att varje nytt arbetstillfälle i ett högteknologiskt företag genererar mellan 2,5 – 6 arbetstillfällen i andra organisationer.

Detta är några av mina reflektioner kring ämnet och jag lär få anledning till att återkomma i frågan…

Följande deltog och talade på seminariet:
Innovation för tillväxt, Johan Carlstedt, IVA
Regionen & innovationssystem, Peter Egardt, Landshövding i Uppsala län
Ekosystem för innovationer, Per Bengtsson, Uppsala Innovation Centre
Space tech – Rymden i samhällets tjänst, Fredrik Bruhn, ÅAC Microtec AB
Med tech, Olof Sköld, Denator
Clean tech, Svensk offshoreteknologi för förnyelsebar energi, Anders Tunbjer, Hexicon AB

Uppsala Innovation Centre UIC är en företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsalaregionen. UIC stödjer nya innovationsinriktade företag och företagsidéer med ursprung i alla samhällssektorer. Företag i inkubatorn får ta del av en dynamisk process för att utveckla människor, affärer och företagande. Inkubatorn tillhandahåller även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram IBIP.

Denator AB är ett bioteknikföretag med säte i Göteborg och kontor i Uppsala. Denator utvecklar och marknadsför produkter som stabiliserar biologiska vävnader och vätskor från det ögonblick provtagning sker. Stabilisering och standardisering av provtagningsprocesser uppströms förbättrar avsevärt kvaliteten på data från analyser senare i processen. Baserat på företagets egenutvecklade teknikplattform för värmeinaktivering utvecklar Denator lösningar som gör det möjligt för forskare att omedelbart stoppa nedbrytningen av biologiska prover och bevara stabiliteten i provkomponenter under hela den analytiska processen.

Hexicon AB förser den globala energimarknaden med flytande plattformar för havsbaserad energi, som bygger på vind- och vågkraft. Storskaligheten och stabiliteten i Hexicon-plattformen möjliggör för energiföretag runt om i världen att producera energi till havs på ett hållbart, säkert och lönsamt sätt.

ÅAC Microtecerbjuder produkter och tjänster för robusta inbäddade system baserat på världsledande packningsteknik. ÅAC grundades som en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet för fem år sedan.

Read Full Post »

Säsongsföretag är verksamma under ett fåtal månader om året. Deras verksamhet har inte alltid lika stor omfattning eller omsättning som större företag som är verksamma året om, men likväl av betydande art för turistnäringen och glesbygden. Genom att underlätta regelbördan främjas företagandet på mindre orter och på landsbygden. Det är en av anledningarna till att jag har väckt en motion som syftar till att regeringen ser över möjligheten att underlätta tillståndshanteringen och avgiftsbelastningen för säsongsföretag.  

Läs motionen här

Read Full Post »

Jag har väckt en motion som syftar till ett införande av dubbelspår mellan Uppsala-Gävle-Härnösand. Förhoppningen är att bättre knyta ihop arbetsmarknadsregionen Uppsala – Gävle – Härnösand och för att lyckas med detta bör infrastrukturen och spårkapaciteten utökas och utvecklas.
Det är viktigt för Sveriges tillväxt att det finns goda kommunikationer i hela landet, inte minst för företag och människor som har valt att bo och verka utanför storstäderna.

Läs motionen här

Read Full Post »

Older Posts »