Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2014

Stärk SRHR och Bekämpa mödradödlighet

20140529-155320.jpg

I april stod riksdagens SRHR grupp värld för FN konferens i Sthlm där världens parlamentariker antog ett historiskt starkt dokument om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ”Stockholm Statement of Commitment”.

Jag ledde de långa och tuffa förhandlingarna som varade dag och natt. Det var jätteviktigt att vi la fram ett starkt dokument eftersom utmaningarna år 2014 är gigantiska.
– Varje dag dör 800 kvinnor i samband med graviditet och förlossning.
– Varje dag gifts 39 000 minderåriga flickor bort.
– Varje dag föder 20 000 minderåriga flickor barn.
– Varje dag dör 18 000 barn under 5 år.

Parlamentariker har makt och möjlighet att förändra detta. Därför är det hoppingivande att världens parlamentariker i Stockholm för första gången enades om att legalisera abort, införa minst 18 årsgräns för äktenskap, öka tillgången till preventivmedel, säkra tillgången till sexualundervisning, att homosexuella har rättigheter mm.

En månad senare har nu Nepal meddelat att de kommer anta deklarationen i sin konstitution och Paraguay har pga deklarationen nu äntligen lagstiftat om 18 årsgräns för äktenskap. Två steg framåt som förändrar världen och gör skillnad i enskilda människors liv.

Länk till:
Stockholm Statement of Commitment

20140529-155443.jpg

20140529-155524.jpg

20140529-155545.jpg

20140529-155556.jpg

20140529-155617.jpg

Read Full Post »

Fler jobb i försvarsindustrin

20140520-161503.jpg

Har idag besökt ÅAC i Uppsala tillsammans med försvarsminister Karin Enström. Vi två har också en artikel på UNT.se idag. Och så har vi kampanjat i solskenet i Uppsala.

Artikeln i UNT:
Fler jobb i försvarsindustrin

DEBATT Alliansens förstärkning av försvaret skapar också jobbmöjligheter inom försvarsindustrin, skriver Karin Enström och Ulrika Karlsson, båda moderater.
Jobbfrågan är den viktigaste frågan i söndagens val till Europaparlamentet. Att alla som vill och kan också ska kunna jobba är grunden för vår politik. Ett jobb utvecklar oss som människor och får var och en att känna sig behövd.
Sverige är ett litet och exportberoende land, och genom det öppna och fria Europa har vi kunnat växa oss starkare. Våra företag får via samarbetet tillgång till EU:s inre marknad. Det är världens största integrerade ekonomi med mer än 500 miljoner konsumenter. Numera är det dessutom mycket lättare att ta steget ut i Europa eftersom EU-medlemskapet innebär harmoniserade regler för EU:s medlemsländer.
I dag besöker vi ett världsledande företag inom försvarsindustrin i Uppsala. I likhet med övrig industri i Sverige är även försvarsindustrin beroende av export för sin överlevnad. Mellan 60 och 70 procent av den sammanlagda produktionen inom svenskbaserad försvarsindustri går på export.

För detta krävs goda exportvillkor och en homogen marknad. Moderaterna kommer fortsätt driva på frågan om en öppen och harmoniserad försvarsindustrimarknaden i EU. Med en väl fungerande marknad för försvarsmateriel inom EU skapas förutsättningar för en effektiv försörjning av materiel till Försvarsmakten.
Regeringen har ökat anslagen till försvaret under två år i rad. I höstas ökades förbandsanslaget för att öva och anställa fler soldater, och nyligen presenterade vi ytterligare förstärkningar på förbandsanslaget med 110 miljoner. Vi vill genomföra en långsiktig höjning av försvarsanslaget så att det 2024 ligger drygt 5,5 miljarder högre jämfört med tidigare anslag.
De föreslagna satsningarna behövs för att i större omfattning och i snabbare takt anskaffa nytt luftvärn och för att öka antalet stridsflygplan – till 70 JAS 39 E -från de 60 riksdagen har beslutat om.

Dessutom vill vi bland annat göra en satsning på Sveriges ubåtsförmåga med totalt fem ubåtar i insatsorganisationen, modifiering av två korvetter och anskaffning av nytt sjömålsrobotsystem.
Vi vill öka anslagen under kommande mandatperiod – där de finansieras krona för krona – men vi vill även stärka försvaret på sikt. Både förbandsverksamhet och materiel föreslås få ökade anslag, med fokus på Östersjön och Gotland. Genom starka offentliga finanser, med ordning och reda i ekonomin, kan Sverige fortsätta stärka Sveriges försvarsförmågor. Vi välkomnar också om flera partier att vara med och ta ansvar för Sveriges försvar och vår försvarsförmåga.
Alliansens förstärkning av försvaret skapar också jobbmöjligheter inom försvarsindustrin.

En väl fungerande marknad för försvarsmateriel inom EU skapar förutsättningar för en effektiv försörjning av materiel till Försvarsmakten och gynnar jobben i försvarsindustrin. Svenska företag har hög kompetens, låt oss dra fördel av det även internationellt. Med den akademiska profilen som präglar Uppsala finns goda förutsättningar för de högkvalificerade jobb som försvarsindustrin ofta efterfrågar. Moderaterna står fast vid jobblinjen.

Karin Enström, försvarsminister (M)
Ulrika Karlsson, riksdagsledamot för Uppsala län (M)

20140520-161737.jpg

Read Full Post »