Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2014

UNT: Starkt FN-beslut ger hopp

http://www.unt.se/debatt/starkt-fn-beslut-ger-hopp-3124709.aspx#.U2DUoQEmR_g.twitter

Artikeln:
Starkt FN-beslut ger hopp

”Stockholm Statement of Commitment” kan bli historisk för sexuell och reproduktiv hälsa, skriver Ulrika Karlsson.

I år är det 20 år sedan världens ­regeringar enades i Kairo om att ­sexuell och reproduktiv hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet, och att ökad jämställdhet är nyc­kel till ökat välmående hos individer, familjer, nationer och världen. Då enades världens länder om behovet av satsningar på mödravård, sexualupplysning, tillgång till preventivmedel, jämställdhet och säkra aborter där det är lagligt. På dessa 20 år har mycket blivit bättre. Den extrema fattigdomen har minskat med hälften, många länder som var fattiga 1994 är i dag medelinkomstländer och en miljard människor har mer resurser som möjliggör för dem att investera i sig själva, sin familj och sina samhällen. Fler barn går i skolan och mödradödligheten har halverats. Bakom framstegen ligger framförallt ekonomisk utveckling, satsningar på utbildning och en minskad fertilitet i de flesta länderna i världen.

Trots den positiva utvecklingen på dessa 20 år återstår stora utmaningar.

År 2014 ser vi varje dag 800 kvinnor som dör i samband med graviditet och förlossning. Varje dag gifts 39 000 minderåriga flickor bort. Varje dag föder 20 000 minderåriga flickor barn.

Det betyder att under år 2014 kommer 300 000 flickor och kvinnor att dö i samband med graviditet och förlossning, 14 miljoner flickor under 15 år kommer att giftas bort, 6,5 miljoner barn kommer att dö innan de har firat sin femårsdag och 47 000 flickor och kvinnor kommer att dö av skador från osäkra aborter.

Dessutom saknar mer än 222 miljoner flickor och kvinnor världen över tillgång till preventivmedel

Med dessa utmaningar i bakhuvudet öppningstalade jag i förra veckan – 20 år efter Kairo – på den 6:e internationella parlamentariska FN-konferensen om befolkningsfrågor IPCI Stockholm 2014. Hela världen deltog med 400 parlamentariker från 135 länder. Värd stod riksdagens talman tillsammans med riksdagens tvärpolitiska grupp för frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I mitt öppningstal fokuserade jag mig kring parlamentarikers mycket viktiga, och många gånger avgörande, roll för att bekämpa mödradödlighet, barnäktenskap, könsstympning och sexuellt våld. Att bristen på preventivmedel, sexualundervisning, mödravård och säkra aborter varje år skördar liv. Jag talade om unga människors rätt att själva få fatta avgörande beslut om sina egna liv; om de vill bilda familj och i så fall med vem. Jag talade om de 6,6 miljoner minderåriga bortgifta flickor som i år kommer att föda barn.

Mitt tydliga budskap var och är att unga flickor ska leka och gå i skolan – unga flickor ska inte vara fruar och mödrar.

Huvuduppgiften för FN-konferensen var att vi – världens parlamentariker – skulle komma överens om framtida prioriteringar att sätta på pränt i deklarationen ”Stockholm Statement of Commitment”. Jag hade den utmanande uppgiften leda dessa mycket tuffa förhandlingar. Jag är stolt över att vi med Stockholm Statement of Commitment lyckats presentera en historiskt stark deklaration, som möttes med stående ovationer och som antogs enhälligt av 400 parlamentari ker från 135 länder.

Aldrig tidigare har världens parlamentariker enats kring att uttrycka vikten av att alla människor utan undantag garanteras alla rättigheter och friheter som statueras i FN deklarationen om mänskliga rättigheter och att dessa omfattar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Inte heller har världens parlamentariker tidigare enats om att arbeta för att i våra respektive länder säkra tillgång till preventivmedel, sexualupplysning (även för minderåriga), sexualundervisning för såväl pojkar som flickor, samt långtgående överenskommelser vad gäller abort. Banbrytande nog kom vi överens om att garantera universell rätt till eftervård efter abort, att avkriminalisera abort och garantera säkra lagliga aborter.

Vi kom också överens om att avskaffa lagar som straffar kvinnor och flickor som genomgått abort. Vilket i praktiken skulle kunna betyda att de 17 flickor/kvinnor som sitter fängslade i El Salvador för att de gjort abort skulle kunna friges.

Ett annat viktigt beslut var att vi enades om att bekämpa barnäktenskap genom att höja minimiåldern för äktenskap till 18 år.För första gången slår vi också fast att all form av könsstympning av flickor ska förbjudas, även så kallad cutting. Vi slår också fast att hatbrott ska kriminaliseras och diskriminering av alla individer utan undantag ska förbjudas. Det fanns många känsliga frågor under förhandlingarna och jag är glad att vi kom framåt i alla dessa delar. En av de känsliga frågorna var homosexuellas rättigheter. Även här gjorde vi historiska framsteg.

Vi slår fast att alla, inklusive hbtq-personer, har rättigheter och ska fredas från diskriminering, trakasserier och våld.

Beslutet att anta den starkaste deklarationen någonsin med stående ovationer visar kraften i att ”Stockholm Statement of Commitment” kan bli ett historiskt landmärke. Med avstamp i denna deklaration kan nu världens parlamentariker ställa krav på sina kollegor och på sina regeringar. Parlamentariker från Nepal har redan lovat att deklarationen kommer att ligga till grund för deras arbete med en ny konstitution. Min förhoppning är att ”Stockholm Statement of Commitment” kommer att användas flitigt världen över i arbetet med att skydda, värna och stärka de mänskliga rättigheterna och öka jämställdheten.

”Stockholm Statement of Commitment” inger gott hopp om framtiden. Att unga flickor, världen över, ska få en fredad barndom innan de själva ingår äktenskap och föder barn. Att fler människor, oavsett sexuell läggning och identitet, ska få leva sina liv utan rädsla för att bli avrättade eller fängslade. Det kommer inte att ske över en natt. Men det är min förhoppning och min ambition att det blir startskottet för att fler länder ska implementera lagar som skyddar och värnar ungas integritet och rätt till att själv forma sitt eget liv.

Ulrika Karlsson

Read Full Post »

Kvinnor dör av orsaker som är lätta att förebygga

20140430-133957.jpg

Skriver i Sydsvenskan tillsammans med riksdagens SRHR grupp om FN konferensen IPCI Stockholm 2014.

”Genom att representanter för 120 länder vid FN:s befolkningskonferens i Stockholm idag antar en gemensam deklaration skapas globala åtaganden för parlament världen över.
Slutdokumentet innehåller sådant som deltagarna enats om att de ska arbeta för i sina hemländer.
Vi svenska parlamentariker kämpar för att kvinnors och flickors rätt att bestämma över sina kroppar, sexualitet och liv ska utgöra grundbulten i slutdokumentet som får namnet ”Stockholm Statement of Commitment”.”

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/kvinnor-dor-av-orsaker-som-ar-latta-att-forebygga/

20140430-134034.jpg

Read Full Post »

Starkt FN-beslut om SRHR ger hopp

20140430-131530.jpg

Skriver i UNT idag om FN konferensen IPCI Stockholm 2014 som talmannen och riksdagens SRHR grupp stod värd för förra veckan. Den historiskt starka deklarationen om SRHR ”Stockholm Statement of Commitment” antogs enhälligt och möttes med ytterst ovanliga stående ovationer av 400 parlamentariker från 135 länder.

Aldrig tidigare har man lyckats ena världens parlamentariker kring frågor om tillgång till söker laglig abort, 18 års gräns för äktenskap, homosexuellas rättigheter osv.

För mig personligen var det fantastiskt lärorikt och utmanande att leda förhandlingarna. Och jag är stolt och glad över att ha fått varit delaktig i att skriva historia. En historia som inger hopp om framtiden!

Starkt FN-beslut ger hopp – Debatt – UNT.se.

20140430-131607.jpg

20140430-131542.jpg

20140430-131500.jpg

Read Full Post »