Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2013

Idag presenterar regeringen viktiga åtgärder för bättre villkor för små och växande företag. länk till regeringens presskonferens

Read Full Post »

Jag har fått inbjudan att tillsammans med en mycket liten internationell delegation med parlamentariker åka till Syrien för att granska den Internationella Humanitära Rätten.

Bild då jag intervjuas av kurdisk television KNN om den fruktansvärda situationen i Syrien.

20130822-173732.jpg

Read Full Post »

Skriver på UNT Debatt med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström
Alliansens jobbpolitik fungerar

Vår politik har inneburit att 200 000 lämnat utanförskapet, skriver Hillevi Engström och Ulrika Karlsson (M).

Replik. Alliansregeringen har under 2013 satsat 25 miljarder kronor på ytterligare reformer för att få fler människor in på arbetsmarknaden. Det har vi kunnat göra därför att vi har ordning och reda i statens finanser och därmed också resurser att satsa i lågkonjunktur.

Vår politik har inneburit att 200 000 personer sedan 2006 lämnat ett i många fall långvarigt utanförskap samtidigt som antalet sysselsatta ökat med 200 000 personer.

Nu vill vi gå vidare med ytterligare reformer för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden särskilt för unga. Det handlar om utbildning, att göra det enklare och billigare att anställa och om att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden genom till exempel YA-jobb, en anställning som kombinerar arbete med utbildning.

Socialdemokraterna däremot vill höja skatten på att ha unga anställda med 17 miljarder. Det motsvarar cirka 60 000 ungdomsjobb. Vi skulle vilja fråga Agneta Gille (UNT-debatt 13 augusti)hur ökade kostnader att anställa unga leder till fler jobb?

I praktiken innebär det budgetförslag Agneta Gille röstade ja till i riksdagen att hon med kirurgisk precision försvårar ungdomars möjligheter att ta steget in på arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna har dessutom föreslagit försämringar av RUT, fördubblad restaurangmoms och en höjning av bolagsskatten. Det handlar om en skattechock på svenska hushåll och företag på hela 30 miljarder kronor.

Resultatet av den politik Socialdemokraterna i riksdagen står för vore en återgång till ett Sverige där det lönar sig mindre att arbeta och där vägen in på arbetsmarknaden är väsentligt svårare. Socialdemokraternas politik slår särskilt hårt mot unga, kvinnor och utrikes födda.

Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister (M)

Ulrika Karlsson, riksdagsledamot (M) Uppsala län

UNT 19/8 2013

Read Full Post »

Skriver på SVT Debatt, publicerad 21 augusti.

Abortmotståndarna vinner mark även i Sverige

Abortmotståndarna vinner mark även i Sverige

ABORTRÄTT Efter Irland, Malta och Polen kan Litauen snart bli det fjärde landet i Europa som inför abortförbud. Men även i Sverige vinner anti-abortrörelsen mark. Den kristna organisationen Provita anmälde nyligen Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Målsättningen är att via resolutionen om samvetsfrihet ytterligare inskränka den fria rätten till abort, skriver Ulrika Karlsson (M).

Något av det farligaste som finns på detta jordklot är att födas som kvinna. Våld i hemmet, sexuellt våld, hustrubränning, hedersmord, könsstympningar, och mödradödlighet är bara några av de faror som finns.

Var tjugonde kvinna i världen faller offer för våld i nära relationer, var femte utsätts för sexuellt våld. Många unga flickor gifts också bort i tvångsäktenskap eller säljs till bordeller. Världsbanken uppskattar att andelen kvinnor som blir misshandlade i nära relationer uppgår till över 50 procent i länder som Kamerun och Egypten. Bara i Sverige anmäldes 28 400 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år under 2012.

Kvinnor i konfliktdrabbade länder lever också farligt då våldtäkter används som en medveten militär strategi i många väpnade konflikter. I konfliktzoner som Kongo, Sudan och Mali våldtas kvinnor i syfte att terrorisera, förnedra och demoralisera civilbefolkningen. I Bosnien-Herzegovina våldtogs tiotusentals kvinnor i inbördeskriget i början av 1990-talet.

Våld mot kvinnor är ett av de största hindren för jämställdhet och frihet – men inskränkningar när det gäller möjlighet att göra abort samt att få tag i preventivmedel är också stora jämställdhetsproblem. Även i länder som ligger nära oss utgör abortförbud och dålig tillgång till preventivmedel stora hinder för kvinnors hälsa och makt över sin egen kropp.

På Irland hävdes nyligen ett totalförbud mot aborter då kvinnor som lider en överhängande risk att avlida på grund av sin graviditet nu tillåts ansöka om att få göra abort. Det är onekligen ett framsteg – men vi bör ända komma ihåg att merparten av irländska kvinnor fortfarande inte har denna möjlighet.

I vårt grannland Litauen har ett lagförslag om abortförbud har lagts vilket innebär att Litauen snart kan komma att bli det fjärde landet i Europa som inför abortförbud (förbud finns idag på Irland, Malta och i Polen).

Idag satsar Sverige mer än någonsin för att bidra till universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa. Under enbart 2012 uppgick biståndet till nästan 2,7 miljarder kronor, vilket motsvarade mer än hälften av Sveriges hälsobistånd under året. Det är bra. Men naturligtvis krävs det ett engagemang på flera nivåer, inte minst den politiska.

Därför kommer bland annat riksdagens tvärpolitiska grupp för SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) tillsammans med talmannen Per Westerberg att stå värd för en internationell parlamentarisk FN-konferens om befolkningsfrågor i Stockholm nästa år.

Vi måste emellertid även lägga stor kraft på att motarbeta krafter som försöker inskränka kvinnors rätt till abort på hemmaplan. Vi ser nu en tillbakagång i EU och i flera europeiska länder. Även i Sverige har abortmotståndare vunnit mark. I vintras utdelades ett pris av den kristna organisationen Provita, Human Dignity Award, till EU-juristen och abortmotståndaren Roger Kiska som representerar organisationen Alliance Defending Freedoms europeiska avdelning.

Robert Kiska anser att abort är ett brott, likvärdigt med slavhandel och arbetar med att påverka lagstiftning genom rättstvister.

I Sverige råder det än så länge stor enighet om rätten till fri abort mellan samtliga riksdagspartier och allmänhet, liksom att våld mot kvinnor är något som fördöms. Det innebär dock inte att vi ska ta våra rättigheter för givet. Det litauiska lagförslaget påverkar alla EU-länder.

En resolution om samvetsfrihet, det vill säga att läkare och vårdpersonal ska kunna vägra att utföra aborter, initierad av anti-abortrörelser som Provita och Kiskas organisation, antogs 2010 av Europarådet till följd just av en rättstvist om samvetsfrihet. I samma anda anmälde Provita nyligen Sverige för att inte respektera samvetsfriheten till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

Inskränkningar i aborträtten är således redan ett faktum i Sverige och andra EU-länder.

Ulrika Karlsson (M), riksdagsledamot och ledamot i styrelsen för kvinnliga parlamentariker

Read Full Post »

Ser Ardalan Shekarabi (s-riksdagsledamot från Stockholms län) osmakligt kasta sten i glashus i en mycket allvarlig fråga, nämligen massakern i Syrien.

Ardalan försöker plocka poäng på att Carl Bildt hänvisar till att det är FN:s säkerhetsråd som måste agera angående Syrien och så länge de inte agerar spelar det i sak ingen roll vad Carl Bildt tycker om konflikten.
Med detta vill Ardalan antyda att Carl Bildt skulle vara passiv. Oj så fel!

Sanningen är att just Carl Bildt är en av EUs utrikesministrar som tydligast deklarerat sin syn och agerat för att den humanitära rätten måste respekteras, att det krävs en politisk lösning, vikten av att gränserna hålls öppna, oron för kristna och kurdiska minoriteter etc. Carl Bildt har varit mycket tydlig och sagt mycket om Syrien.

Nu senast var han tydlig och krävde att FN-inspektionen med Åke Sellström får undersöka även den senaste massakern och klart misstänkta gasattacken. Det var Ryssland och Kina som i säkerhetsrådet satte käppar i hjulet. Och den som försvarar FN:s passivitetslinje ifråga om den blodiga konflikten i Syrien och den fruktansvärda massakern är ingen mindre än den socialdemokratiske politikern och tidigare utrikesministern Jan Eliasson.

Read Full Post »