Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2013

Personporträtt av mig i dagens UNT

Från dagens UNT:

Med drivkraft att förändra

Idrott var något som engagerade Ulrika Karlsson, 40 år den 19 april, redan från unga år. Hon provade på flera sporter innan politiken så småningom tog över och tog mer och mer av hennes tid.

Det är ett brinnande engagemang och en stark drivkraft att förändra till det bättre som är grunden för Ulrika Karlssons politiska engagemang. Ända sedan tonåren har hon engagerat sig, inom idrotten, i elevrådet på högstadiet, i studentföreningen på gymnasiet, och senare studentpolitiskt på universitetet.
Ulrika Karlsson tillbringade de första åren i stadsdelen Vivalla i Örebro, Därefter flyttade familjen ut på landet och sedan till villaområdet Lillån i Örebro.
– Bild var mitt favoritämne i skolan. Jag var skoltrött efter gymnasiet och det var inte alls självklart att läsa vidare, säger Ulrika Karlsson, som under en period var inne på att bli reklamtecknare.

Än i dag tycker hon om att teckna i blyerts och måla olja.
– Jag försöker finna ett flow. Att måla är ett sätt.
Ulrika Karlsson var sportintresserad och provade på de flesta ­idrotter, från orientering och gymnastik till balett och badminton.
– Till slut blev det fotboll, simning och hästar.

Efter gymnasiet bestämde hon sig för att trots allt läsa vidare. Det blev engelska, statskunskap och juridik vid Örebro universitet och juristlinjen i Uppsala.
– Egentligen är det en slump att det blev juridik. Jag tänkte mest att det är ett ämne man alltid kan ha nytta av. Och det visade sig att ämnet var helt rätt för mig. Juridik är i sig ett kreativt ämne som till stor del handlar om argumentation, säger Ulrika Karlsson, som flyttade till Uppsala för att fortsätta studera juridik. Under studieåren engagerade hon sig alltmer student- och kårpolitiskt. Hon var ordförande för Uppsala studentkårs fullmäktige, och drev i kåren bland annat rätten till anonyma tentor.
– Jag tyckte det var en viktig fråga.

Politiken tog mer av hennes tid när hon började engagera sig i Moderaterna. I dag är hon inne på sin andra mandatperiod och har suttit i riksdagen i drygt sju år. 2002 utsågs hon av Frihetsfronten till Sveriges mest liberala riksdagsledamot. Sedan valet 2010 är hon förstanamn för Moderaterna i riksdagen. Hon sitter i EU-nämnden och flera fackutskott i riksdagen, däribland utrikesutskottet.
– Varje dag på jobbet är olika, och jobbet är brett, brett, brett. Jag gör mitt bästa för att hålla koll koll på vad som händer i länet, säger Ulrika Karlsson som är starkt medveten om att det är hela Uppsala län hon företräder, inte enbart Uppsala.
– Jag tar uppdraget på stort allvar, och anser att jag som riksdagsledamot är skyldig att vara närvarande för att lyssna på människor och vars röst jag företräder i riksdagen.

Ulrika Karlsson satt även med i den parlamentariska yttrandefrihetskommittén under ledning av förre justitiekanslern Göran Lambertz, en omfattande utredning som tog mycket av hennes tid under fem år.
– Det fanns ett starkt intresse att försöka hitta en mer teknikneutral lagstiftning som inkluderar olika mediaplattformar för att kunna bibehålla en stark tryck- och yttrandefrihet i framtiden. Den prövning framtida tekniker sätter på grundlagen är jätteintressant, säger Ulrika Karlsson.

Hon har under sina år i riksdagen motionerat om trygghetsfrågor, studentfrågor, företagande samt en human flyktingpolitik. Hon har engagerat sig starkt i asylfrågor, och är privat engagerad som ideellt juridiskt ombud för asylsökande.
– Jag har träffat alldeles för många människor som farit illa under processen. Vad gäller studentfrågor, som jag brinner extra för, så är jag riktigt stolt över att jag lyckades påverka regeringen så att nationerna fick skatteundantag i samband med kårobligatoriets avskaffande.

Hon har sina uppdrag, dels som riksdagsman, dels som företrädare för Sveriges riksdag globalt och i FN-samarbetet. Hon är ordförande för riksdagens tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Gruppen har globalt drivit igenom förstärkningar av kvinnors rättigheter.
– Det handlar framför allt om sexuellt våld i internationella konflikter, men också om rätten till abort och preventivmedel. Arbetet är ofantligt viktigt och spännande.

Vi råkar träffas ett par dagar innan Margaret Thatchers begravning, och jag frågar därför vad den forna premiärministern betytt för henne?
– Margaret Thatcher har varit en förebild, framför allt därför att hon personifierat att det inte finns något glastak. Jag beundrade också hennes förmåga att uppröra, beröra och stå stark i striden.

Av: Anna Bill anna.bill@unt.se

Read Full Post »