Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2011

Hallå där Ulrika Karlsson…

…som anordnade ett välbesökt seminarium i riksdagen med några av Sveriges främsta experter på ensamagerande terrorister.

Vad var det som fick dig att ta initiativet till ett seminarium om ”ensamvargar”? – Syftet med seminariet var att knyta ihop kunskaper som finns inom politiken, juridiken, akademin och praktiken. Jag ansvarar för frågor som rör kampen mot terrorism inom Moderaterna i justitieutskottet. Seminariet var ett steg på vägen i utvecklingen av politiken inom Nya Moderaterna. En rad terrordåd i Sverige, Norge och andra länder har visat på hur svårt det är att upptäcka, identifiera och förebygga attentat av ensamagerande terrorister. Ensamvargar är en utmaning för hela rättssamhället och där behöver vi inom politiken lyssna på experterna.

Berätta lite om vad som togs upp på seminariet – Helene Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet och expert på politisk och religiös extremism, pratade om ensamvargar och autonoma celler i ett historiskt perspektiv. Hon poängterade att målet för ensamvargar är att kampen ska leda till en utopi, de vill bli ihågkomna och ändra historiens gång. De önskar få andra likasinnade att begå liknande attentat. De ser sig själva som motståndsmän och organiserar sig så att de inte syns. Utmaningen ligger framförallt i att ensamvargar är mycket svåra att upptäcka.

Anders Danielsson, generaldirektör för Säkerhetspolisen, pratade om Säkerhetspolisens perspektiv på ensamvargar. Han slog fast att alla har rätt att ha vilka åsikter man vill, de som Säkerhetspolisen är intresserade av är de med våldsbejakande tendenser. Han menade att fler delar av samhället måste fånga in de som befinner sig i de radikala miljöerna. Det politiska och mediala trycket är ofta stort på den senaste händelsen och betonade att hur mycket vi än förbereder oss kan någon alltid slå till på ett sätt vi i förhand inte kunnat tänka oss.

Lisa Kaati, doktor i datavetenskap och forskare på FOI och Uppsala universitet, samt expert på analystekniker och metoder för underrättelsearbete, sociala nätverk, planigenkänning och informationsfusion, pratade om analysstöd för att upptäcka ensamagerande terrorister. Hon berättade om metoderna för datainsamling och analys. För att kunna hitta rätt signaler i ett hav av data måste man använda flera analysmodeller. Att fånga relevant information på Internet är komplicerat ur både operationellt och strategiskt hänseende. Hon menade att det inte handlar om att övervaka alla på Internet, utan istället handlar det om att övervaka när det föreligger misstanke. Datorerna är bara ett hjälpmedel för oss människor som måste göra analysen av data.

Bo Wennström, professor i juridik och föreståndare för Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet, pratade om de rättsliga aspekterna på ensamvargar. Han betonade att vi idag i stort har de rättsliga instrument som vi behöver för att effektivt kunna bekämpa ensamvargar. Samtidigt har den nya tekniken skapat en del gråzoner inom juridiken som behöver hanteras. Vidare menade han att den allmänna uppfattningen av begreppet integritet är i förändring från att ha varit inriktat på anonymitet och värdighet till att också omfatta rätten att uttrycka sig. Han underströk också vikten av att politikerna tar kontroll över kriminalpolitiken.

Vad är du mest nöjd med, så här i efterhand?

-Jag är stolt att seminariet drog en stor och kompetent publik. Det är inte varje dag som 80 av Sveriges främsta experter inom ett sakområde samlas i ett och samma rum i riksdagens lokaler.  Seminariet pekar på ett allvarligt samhällsproblem, och det är viktigt att lyssna på de som har kunskap.

Seminariet ligger uppe på SVT Play: del 1 del 2

Foto: Emilia Öije

Foto: Emilia Öije

Read Full Post »

Seminariet om ensamvargar drog stor publik!

Igår anordnade jag ett seminarie om ensamagerande terrorister, så kallade ensamvargar i riksdagens första kammarsal.  Det var ett väldigt lyckat seminarium och deltagarna var oerhört meriterade. Riksdagsledamöter satt sida vid sida med kriminalkommissarier,rikspolisstyrelsen, SÄPO och akademiker. Talarna var landets främsta experter på sina respektive områden och berättade om sina erfarenheter och slutsatser på ett mycket gripande och pedagogiskt sätt.

Helene Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet och expert på politisk och religiös extremism, pratade om ensamvargar och autonoma celler i ett historiskt perspektiv. Hon poängterade att målet för ensamvargar är att kampen ska leda till en utopi, de vill bli ihågkomna och ändra historiens gång. De önskar få andra likasinnade att begå liknande attentat. De ser sig själva som motståndsmän och organiserar sig så att de inte syns. Utmaningen ligger framförallt i att ensamvargar är mycket svåra att upptäcka.

Anders Danielsson, generaldirektör för Säkerhetspolisen, pratade om Säkerhetspolisens perspektiv på ensamvargar. Han slog fast att alla har rätt att ha vilka åsikter man vill, de som Säkerhetspolisen är intresserade av är de med våldsbejakande tendenser. Han menade att fler delar av samhället måste fånga in de som befinner sig i de radikala miljöerna. Det politiska och mediala trycket är ofta stort på den senaste händelsen och betonade att hur mycket vi än förbereder oss kan någon alltid slå till på ett sätt vi i förhand inte kunnat tänka oss.

Lisa Kaati, doktor i datavetenskap och forskare på FOI och Uppsala universitet, samt expert på analystekniker och metoder för underrättelsearbete, sociala nätverk, planigenkänning och informationsfusion, pratade om analysstöd för att upptäcka ensamagerande terrorister. Hon berättade om metoderna för datainsamling och analys. För att kunna hitta rätt signaler i ett hav av data måste man använda flera analysmodeller. Att fånga relevant information på Internet är komplicerat ur både operationellt och strategiskt hänseende. Hon menade att det inte handlar om att övervaka alla på Internet, utan istället handlar det om att övervaka när det föreligger misstanke. Datorerna är bara ett hjälpmedel för oss människor som måste göra analysen av data.

Bo Wennström, professor i juridik och föreståndare för Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet, pratade om de rättsliga aspekterna på ensamvargar. Han betonade att vi idag i stort har de rättsliga instrument som vi behöver för att effektivt kunna bekämpa ensamvargar. Samtidigt har den nya tekniken skapat en del gråzoner inom juridiken som behöver hanteras. Vidare menade han att den allmänna uppfattningen av begreppet integritet är i förändring från att ha varit inriktat på anonymitet och värdighet till att också omfatta rätten att uttrycka sig. Han underströk också vikten av att politikerna tar kontroll över kriminalpolitiken.

Efter att de drygt 90 personerna i publiken getts tillfälle att kommentera och ställa frågor, frågade moderatorn jag om talarna hade några medskick till riksdagspolitikerna. Jag fick bland annat svar från Helene Lööw som betonade vikten av kontinuitet inom terrorbekämpningen. Idag tillförs resurser efter våldsdåd, för att därefter tas bort. Hon påpekade att det förebyggande arbetet gäller även när det inte är kris och att man kan påverka i de perioder ingenting händer.

För att se seminariet på SVT Play kan ni klicka på länken nedan:

Ensamvargar del 1
Ensamvargar del 2

Read Full Post »

Seminarium om Ensamvargar – hur kan vi stoppa framtida Breivikar?

 

Händelserna i Norge har satt fokus på ensamma gärningsmän som Anders Breivik. De är ensamvargar som inte är delaktiga eller tar order från någon organisation eller kyrka. Vanligtvis delar ensamvargs-terrorister en ideologi eller filosofi med andra extremistgrupper, men kommunicerar inte med grupperna de identifierar sig med. Medan ensamvargens handlingar visserligen kan motiveras av gruppens mål så är planeringen och genomförandet helt och hållet ensamvargens verk. Ofta kan ensamvargar agera helt utan någon kontakt med andra extremistgrupper vilket gör det svårt för polismyndigheter att kartlägga dem, jämfört med vanliga terrorister.

För att bättre förstå ensamvargarna och vilka utmaningar som ställs på rättsväsende, polis och samhället i stort har vi bjudit in olika företrädare från SÄPO, FOI och Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet.

Plats: Första Kammarsalen, Riksgatan 2, Riksdagen.
Datum: 14 december
Anmäl ditt deltagande senast 12 december till: adam.rydstrom@riksdagen.se

Program och medverkande

09:00-09:10    Introduktion

Ulrika Karlsson (M), ledamot i justitieutskottet

09:10-09:40    Ensamvargar och autonoma celler i ett historiskt perspektiv

Helene Lööw: Docent i Historia, biträdande föreståndare för Centrum för
polisforskning vid Uppsala universitet. Forskningsområden: politisk och religiös extremism och samhällets motreaktion. Arbetar för närvarande med EU projektet GODIAC  som drivs av Rikspolisstyrelsen och där Uppsala universitet medverkar.

09:40-10:10    Säkerhetspolisens perspektiv på ensamvargar

Anders Danielsson, generaldirektör och chef för Säkerhetspolisen sedan juni 2007. Dessförinnan länspolismästare i Skåne mellan åren 2002 och 2007.
Arbetat inom rättsväsendet sedan 1980. Jurist med tingsmeritering i Malmö och Uppsala.

10:10-10:30    Kort paus med kaffe

10:30-11:00        Analysstöd för att upptäcka ensamagerande terrorister

Lisa Kaati, Doktor i datavetenskap och forskare på FOI och Uppsala universitet. Kompetensgruppsledare för gruppen Kunskapshantering och beslutsstöd på FOI. Forskningsområden: analystekniker och metoder för underrättelsearbete, sociala nätverk, planigenkänning och informationsfusion.

11:00-11:30   Rättsliga aspekter på ensamvargar

Bo Wennström, professor i juridik och föreståndare för Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet.

11:30-12:00   Panelsamtal om ensamvargar och frågestund

Ovan deltagare + moderator

Välkommen!

Ulrika Karlsson (M), ledamot i justitieutskottet

Read Full Post »