Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2011

Igår var jag på verksamhetsbesök i Heby kommun för att träffa duktiga entreprenörer i västra delen av länet.
Vi började på Vittinge tegelbruk som ett av få tegelbruk som fortfarande är verksamma i landet. Tegelbruket grundades redan på 1870-talet då det var vanligt att lantgårdar hade tegelproduktion för eget behov. Nu sysselsätter tegelbruket över 30 anställda och har skift 6 till 7 dagar i veckan. Marknadsandelen på taktegel ligger på 80 procent i Sverige och de producerar uppåt 13 miljoner plattor per år.
Jag och partikamraterna från Heby, David Olsson och Margaretha Gadde-Jennische fick en rundtur på fabriken av Mats Jönsson, som med välförtjänt stolthet berättade om produktionsprocessen. Mats berättade att fabriken återanvänder värmen från torkugnarna så gott det går men att tegelbruket skulle, om möjlighet gavs, kunna skapa fjärrvärme till Vittinge och Morgongåva. Denna återvinning av spillvärme har stor potential att ge fjärrvärme och elekricitet även i andra energikrävande industrier i hela landet.
Mats berättade även att han upplever att kommunen stöttar bruket och hur tillgången av samarbetet med markägare i trakten är en förutsättning för framtidens produktion.

På Vittinge tegelbruk med Mats Jönsson (i reflexjacka) och kommunpolitikern David Olsson (M).

Innan lunch hann vi även med att besöka Christer Lindh som inom närmaste månaden öppnar logistikcentret Heby Park AB.
Christer har arbetat för multinationella logistikföretag i många år och inspirerad av Adlibris framgångar i Heby kommun lanserar han ett nytt logistikkoncept i Morgongåva. Förutom att lagra och leverera mindre försändelser kommer Heby Park erbjuda e-handel, postorder och tilläggstjänster såsom ekonomi, redovisning, emballage och betallösningar. Målet är att bli ett av de största logistikcentrumen inom några år och sysselsätta ett 50-tal personer. En del av arbetskraften kommer förhoppningsvis att utgöras av erfarna medarbetare som arbetade för utflyttade Förlagssystem.
Att duktiga entreprenörer som Christer sätter Heby kommun på kartan är otroligt roligt att se och vi önskar honom all framgång.

Efter lunch åkte vi till Norrbro, väster om Heby samhälle där vi träffade Bo Andersson som driver Hebykräftan. Med på besöket var förutom Margaretha  också kommunala moderaterna Mats Jennische och Rickert Olzon.
Bo Andersson är något av en mångsysslare som personifierar entreprenörsskap. En av hans mest intressanta projekt är Hebykräftan som går ut på att odla flodkräftor i dammar på hans mark. Flodkräftan är den enda sötvattenlevande storkräftan som förekommer naturligt i Sverige. Den antas ha invandrat till Sverige för 10 000 år sedan men har det senaste århundratet närapå utrotats av kräftpesten. Kräftpestens spridning beror till stor del på Signalkräftan som introducerades i svenska vatten på 60-talet. Hebykräftan odlar flodkräftor för utsättning i vattendrag för att bevara stammen för framtiden. Bo Anderssons engagemang för bevarandet av ett svenskt kulturrarv var inspirerande och visar på att drivkraften för företagare inte bara handlar om pengar utom också om andra värden.

Handslag för flodkräftan med företagaren Bo Andersson, tillsammans med de moderata kommunpolitikerna Margaretha Gadde-Jennische, Mats Jennische och Rickert Olzon.

Jag har gjort åtskilliga företagsbesök genom åren och ofta slagits av drivkrafterna som får entreprenörer att arbeta hårt för att uppnå sina drömmar. Vi får aldrig glömma att företagarna är förutsättningen för Uppsalas och Sveriges välfärd och även en förutsättning för att otaliga andra värden bibehålles.

Read Full Post »

Inspirerande besök på äldreboenden i Knivsta

 

I dag var jag och kommunalrådet Göran Nilsson i Knivsta kommun och besökte deras nyöppnade ålderdomshem Vilhelms gård och Estrids gård. De är äldreboenden som byggt med de boende i åtanke och man har försökt att få bort känslan av institution och försökt få boendet att präglas av hemtrevlighet och aktivitetsfylld tillvaro. Wilhelms gård drivs av det privata bolaget Förenade Care AB medan Estrids gård drivs helt av Knivsta kommun. Om man bortser från skillnaderna i vem som driver verksamheten så är likheterna mellan husen slående.

Kunderna, som de boende kallas, bor i spatiösa, moderna lägenheter med stora gemensamma utrymmen. Det lagas mat på varje våning och lukten av nylagat och nybakt fyller korridorerna. För många av de äldre är matens kvalitet och näringsinnehåll extra viktig och därför lagas maten på bra råvaror utan halvfabrikat. Jag pratade med flera av kockarna och deras engagemang och entusiasm gick inte att ta miste på. Ibland är de äldre också med och lagar mat och det finns till och med ett särskilt rehabiliteringskök som används som ett stimulansverktyg i behandlingen. Den goda maten har också medfört att den viktminskning som många äldre erfar efter en tid på äldreboende inte händer så ofta i Knivsta, snarare sker det motsatta.

Jag, kocken Daniel och Göran Nilsson (m) kommunalråd, på äldreboendet Estrids Gård i Knivsta kommun.

Sophie som är verksamhetschef på Wilhelms gård berättade hur de hade ökat kvalitén på vården och samtidigt ökat personalens välbefinnande genom att låta sjuksköterkorna arbeta sida vid sida med undersköterskorna i huset. Vården blir bättre av att personalen träffar de med vårdbehov på daglig basis och kompetensen blir högre hos bägge yrkesgrupper. Det blir även lättare för personalen att se om någon mår dåligt en dag och behöver extra uppmärksamhet och resurser. Antalet sjukskrivningar hos personalen minskar och antalet äldre som behöver sjukhusvård är lägre än på andra äldreboenden med liknande förutsättningar.

Jag, Göran Nilsson (M) och Sofia på Wilhelms gård

Jag, Göran Nilsson (M) och  verksamhetschefen Sophie på Wilhelms gård

På Estrids gård utgår all hemtjänstverksamhet i kommunen och även dagverksamheten har förlagts dit. Det finns dessutom även lägenheter för par som vill bo tillsammans på ålderns höst. Både Wilhelms och Estrids gård har fina, landskapsarkitektritade trädgårdar där sommaren kan nyttjas maximalt. I kombination med de ljusa lokalerna och den goda maten så är detta äldreboenden för alla sinnen.

Det som är anmärkningsvärt i Knivsta är att byggnadskostnaden för dessa moderna äldreboenden är mycket lågt. Bägge toppmoderna hus byggdes för bara 15000kr per kvadratmeter, vilket i sammanhanget är mycket billigt. När Knivsta upphandlade vården för Wilhelms gård så upphandlade man inte på lägst pris utan på kvalitet för utsatt budget. Detta gjorde att man fick den standard som man önskade för det pris man var beredd att betala. Visserligen är Knivsta en ung tillväxtkommun men har samtidigt inte förutsättningar som höginkomstkommuner som Danderyd. Flera kommuner är intresserade att lära sig hur de lyckats få så bra äldrevård med de förutsättningar de har. Det Knivsta bevisar är att det med en god kommunledning och rätt upphandlingskrav och styrning går att få en mycket bra kvalitet på äldrevården.

Read Full Post »