Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2011

…men de religiösa samfunden får sitt ändå!

Moderaterna regerar i en allians och ibland måste man göra mer eller mindre smärtsamma eftergifter för att samarbetet ska flyta på. I dessa kristider har Kristdemokraterna fått en ganska stor munsbit av den reformbudget som behövs för att stimulera ekonomin. Här skriver SR om regeringens beslut att öka bidragen till religiösa trossamfund utanför Svenska kyrkan med 20%, från 50 till 60 miljoner kronor per år.

 ”– Vi ser ju värdet som trossamfunden har i det svenska samhället och vi vill ju också tala om att de gör en viktig insats” menar civilminister Stefan Attefall (KD). Men om alla som gör en ”viktig insats” skulle få bidrag så skulle staten gå i konkurs inom kort. Det som dock skulle kunna läsas in mellan raderna är snarare att det religiösa samfund gör är viktigare insatser än de insatser som det sekulära samhället gör.

Pengarna till trossamfunden går genom Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST). Alla trossamfund kan dock inte inte räkna med att få bidrag hur som helst. Jehovas Vittnen fick en ansökan avslagen med motiveringen att de inte var ”ett trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”. Däremot så anses ett samfund berättigat till bidrag trots att man fördömer homosexuella, förbjuder kvinnliga präster och motarbetar laglig abort. Förteckningen över bidragstagande samfund kan vara en pulshöjande läsning för de som vurmar för liberala demokratiska värderingar.

För att rättfärdiga pengaregnet över trossamfunden så ställs Svenska kyrkans förmåner mot de mindre samfundens. Eftersom staten hälper Svenska kyrkan samla in kyrkoavgifterna till en kostnad på 115 miljoner så anses att även mindre samfund borde få ett ökat stöd.

Mitt förslag är ganska enkelt. Dra in stöden till trossamfunden och låt Svenska kyrkan sköta sin egen indrivning av medlemsavgifter/skattemedel. Vips så har vi sparat en sisådär 175 miljoner kronor per år åt skattebetalarna.

Read Full Post »

Partistyrelsen anser äntligen att tiden är inne för att Svenska Kyrkan att fatta beslut om sina egna angelägenheter och föreslår därför i en proposition till partistämman att Moderaterna inte deltar som nomineringsgrupp till Kyrkomöte och stiftfullmäktige från och med kyrkovalet 2013. Beslut om deltagande i kyrkliga val på lokal nivå föreslås fattas på lokal nivå.

Detta är ett steg som tas med respekt både för de många moderater som har ett kyrkligt engagemang och för det beslut som fattats att skilja kyrkan från staten. Partistyrelsen anser att det är viktigt att de som vill fortsätta att företräda moderata idéer i det kyrkliga arbetet får möjlighet att göra detta, men med en bredare nomineringsgruppsbeteckning som är helt fristående och separerad från Moderaterna.

Det finns egentligen ingen anledning att ha ett valsystem som politiserar kyrkan. Ingen skulle komma på tanken att hålla partipolitiska val i Röda Korset eller Amnesty. Om partistyrelsens förslag röstas igenom kommer Moderaterna än en gång att gå i frontleden för civilsamhället. Jag vill dock påpeka att staten fortfarande särbehandlar kyrkan genom att samla in medlemsavgifterna – vilket särskiljer kyrkan från övriga frivilligorganisationer. Kyrkan har dessutom i praktiken ett begravningsmonopol som också tas från skattsedeln.
Som trossamfund så får kyrkan även en ansenlig summa skattepengar för att driva en verksamhet som i en del fall går i strid med moderata värderingar. 

Varje resa börjar dock med ett steg och jag välkomnar partistyrelsens ställningstagande och hoppas på fortsatt debatt om trossamfundens roll i framtiden.

Read Full Post »

Den 23 sep 2011 skrev Solveig Zander (C) och jag gemensam artikel i UNT

Bland annat skriver vi:
Arbetsmarknaden har under lång tid brottats med en hög sjukfrånvaro. Orsaken till sjukfrånvaron är ofta psykiska diagnoser och långvarig värk. Socialdemokraterna gjorde under sin regeringstid inte tillräckligt för att hjälpa människor tillbaka till arbete. I stället förpassades allt fler till ett liv i förtidspension.

Med anledning av detta införde Alliansen 2009 en rehabiliteringsgaranti för att ge människor möjlighet att snabbare återgå i arbete och därmed minska förtidspensioneringarna och långa, passiva sjukskrivningar.

Under 2010 har 1900 personer i Uppsala län fått behandling inom rehabiliteringsgarantin. De samhällsekonomiska vinsterna för länet uppskattas till över 250 miljoner kronor och över 7 miljarder för hela landet.”

Alla förtjänar rehabilitering – Debatt – UNT.se.

Read Full Post »

Jobb med Alliansbudget – Debatt – UNT.se.

I dagens UNT skriver Ismail Kamil (FP), Solveig Zander (C), Mikael Oscarsson (KD) och jag tillsammans om Alliansens jobbpolitik och budget.

Bland annat skriver vi ”I Alliansens höstbudget har vi tagit vårt ansvar och sett till att inte inkludera ofinansierade förslag. Vi har satsat på de åtgärder som har effekt på sysselsättningen och kompetensförsörjningen.

Sverige byggs genom arbete. Det var sant i går och det kommer vara sant i framtiden. Vår förmåga att ta ansvar i dag gör oss rustade att stå starka i framtiden.”

Read Full Post »

Idag startade jag årets länsturné med att besöka Östhammars kommun. Först besökte jag SamArbetet, dagverksamhet i privat regi, därefter trevlig lunch med moderater i kommunen. Efter lunch träffade jag kvinnliga entreprenörer i Gimo Galleria och avslutade dagen med ett besök vid det kommunala AH – Aktivitetshuset i Gimo – för personer med psykiskt handikapp.

Med mig under dagen var Mona Jönsson och Mikael Holmkvist som båda är nya medlemmar i moderaterna i Östhammar, samt moderatföreningens ordförande Pär-Olov Olsson och min politiske sekreterare Adam Rydström.

SamArbetet

SamArbetets underbara medarbetare.  SamArbetet är en daglig verksamhet i privat regi som ägs av Roine Johansson och Eva Kuffner. SamArbetets mål är att skapa en trygg arbetsplats med riktiga arbetsuppgifter, där alla får möjlighet att stärka självförtroendet och bli så självständiga som möjligt. Hos dem ska alla stimuleras att ta egna initiativ och här ska man få hjälp att våga pröva nya uppgifter och därmed utvecklas. Bland annat driver de huddagis, loppisaffär, trädgårdsskötsel och vedhantering.

Jag är imponerad över verksamheten. Roines och Evas berättelse om resan från att vara anställda av Östhammars kommun till att idag driva denna dagliga verksamhet i egen regi är spännande. Medarbetarna är helt underbara och stolta över verksamheten. Jag fick många nya vänner och tackar hjärtligt alla på SamArbetet för ett konstruktivt och spännande besök.


SamArbetets ägare Eva Kuffner och Roine Johansson, Mona Jönsson, SamArbetets medarbetare Angelika, jag och Mikael Holmkvist.

Gimo Galleria

Samtal med drivna kvinnliga entreprenörer i Gimo Galleria. Micaela och Anneli längst fram äger gallerian.  I gallerian finns bl.a. heminrednings- och presentbutik, blomsterhandel, parfymeri, klädbutik, skoaffär, loppisaffär, fotvård, massage, frisör och redovisningsbyrå. Sedan ägarna Micaela och Anneli för en kort tid sedan köpte fastigheten har de lyckats fylla gallerian med intressanta butiker och service. Nu sprudlar det av verksamhet. Har du vägarna förbi Gimo kan jag varmt rekommenderar ett besök vid Gimo Galleria, som ligger vid torget i centrum.


Maud Lager som driver den trevlig heminrednings- och presentbutiken Ett Litet Rum

AH – Aktivitetshuset i Gimo

Dagens avslutades med intressant besök vid det kommunala Aktivitetshuset i Gimo, för personer med psykiskt handikapp. AH Aktivitetshuset erbjuder bl.a deltagarna möjlighet att utvecklas i sin egen takt, handledning mot sysselsättning och praktik, samt friskvård, kost och motion.

Read Full Post »