Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2011

Orimligt att Polen hotar aborträtten – Debatt – UNT.se.

Riksdagens SRHR-grupp uppmanar EU att på riktigt stå upp för alla människors rättigheter, så även polska kvinnors rätt till liv och hälsa och frihet från omänsklig och förnedrande behandling. Vi uppmanar den svenska regeringen att tillsammans med övriga EU-länder markera vikten av ett EU som respekterar mänskliga rättigheter och agerar i enlighet med såväl regionala som internationella överenskommelser. Kvinnors rätt till liv, frihet och personlig säkerhet får inte kränkas.

I dagens UNT skriver vi riksdagsledamöter, som representerar våra respektive partier i Riksdagens tvärpolitiska nätverk för SRHR-frågor, gemensam artikel.

Detta med anledning av att Polen i dagarna (förmodligen idag onsdag) förväntas rösta om ett lagförslag som ytterligare inskränker aborträtten i Polen. Ett land som redan har en av Europas strängaste abortlagar.

Det aktuella lagförslaget syftar till att totalförbjuda abort på alla grunder, även om kvinnans liv och hälsa är i fara, även om graviditeten är resultatet av våldtäkt eller incest eller om fostret har svåra skador. Det polska förslaget vill fastställa att livet börjar vid befruktningsögonblicket.

Orimligt tycker vi i riksdagens SRHR-grupp. Själv ser jag med oro på en utveckling där allt fler länder i Europa inskränker aborträtten.

Tidigare i år behandlade det ungerska parlamentet förslaget till ny konstitution. I detta grundlagsförslag statuerades att livet börjar vid befruktningen. En sådan lydelse i konstitutionen kan få orimliga konsekvenser och ge orimliga inskränkningar vad gäller rätten till säker abort, även när kvinnans liv är i fara. Därför skickade vi i riksdagens SRHR-grupp i april ett brev till parlamentet. Se brevet här nedan:

————————————————————————-
House of Nation

Honourable Members of the Hungarian National Assembly

 

Stockholm April 14 2011

 

We, the all-party group on sexual and reproductive health and rights in the Swedish parliament, representing seven of the Parliamentary parties from left to right are writing to you, Hungarian Members of Parliament.

 

We are worried about some of the content in the draft Hungarian constitution that is about to be adopted. We believe that a 21st century European constitution needs to be secular and based on principles of human rights, equality and non-discrimination, and that several of the provisions in the draft Hungarian constitution falls short of this basic demand as well as Hungary’s obligations under international human rights law and as a member of the European Union.

 

Our main concern in the draft constitution is the article stating that the life of a foetus will be protected from conception (Article II). We believe that a provision of this kind interferes with the basic human rights of women. We would like to draw your attention to the fact that no other European Union or Council of Europe member state has a constitutional provision recognizing the right to life of the foetus from conception.

 

Evidently, we agree that the right to life is one of the most fundamental human rights, however Hungary’s constitutional court, as well as other courts throughout Europe have confirmed that the granting of protection of the right to life from prenatally, or from conception, risk violating women’s health and human rights.

 

A constitutional protection of the right to life of the foetus would threaten women’s access to safe abortion services. It could potentially pose other threats to women’s right to life and health, e.g. if a doctor would refuse to give life saving treatment to a pregnant woman because it could potentially damage the foetus. It could result in obstacles to women’s access to emergency obstetric care and other reproductive health services.

 

 

Yours sincerely

 

Swedish all party group on sexual and reproductive health and rights

 

Annika Qarlsson, Member of Parliament Center Party

Ulrika Karlsson, Member of Parliament Moderate Party

Gunvor G. Ericson, Member of Parliament Green Party

Carina Hägg, Member of Parliament Social Democratic party

Hans Linde, Member of Parliament, Left Party

Desirée Pethrus, Member of Parliament Christian Democratic Party

Carin Runeson, Member of Parliament Social Democratic Party

Barbro Westerholm, Member of Parliament Liberal Party
————————————————————————-

Read Full Post »