Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2011

Diskuterar mödradödlighet

Ikväll är jag inbjuden att delta i diskussion om mödradödlighet i Svenska läkarsällskapets lokaler i Stockholm.

Bifogar inbjudan för intresserade:

It’s urgent
Inbjudan till seminarium och debatt om Mödradödligheten och vårt gemensamma ansvar

För många kvinnor världen över är barnafödande bokstavligen en fråga om liv och död – både för dem själva och för deras nyfödda barn. Nära nog varje minut dör en kvinna i komplikationer i samband med graviditet och förlossning

För tio år sedan antog Förenta Nationerna Millennium Development Goals (MDGs) som ett försök att reducera antalet människor som lever i fattigdom världen över. FN:s milleniemål (MDG 5) innebär att till år 2015 minska mödradödligheten med 75 procent jämfört med nivån 1990. Detta är det mål där FN nått minst framgång.

Maternal Mortality Campaign, Morsdags-kampanjen, skapades för att skapa medvetenhet och för att utöva påtryckningar med krav på handling för att stoppa denna globala katastrof. Vi vill försäkra oss om att världen lever upp till löftet om att säkerställa att mödrar och deras barn överlever graviditet och förlossning

Dag och tid: Den 30 maj kl: 16.00 – 18.00
Plats: Svenska läkarsällskapets lokaler, Klara Östra kyrkogata 10.
Debatten genomförs i samarbete med 1,6 miljonerklubben, Amnesty International, Barnmorskeförbundet, Organisationen för Doulor och förlossningspedagoger i Sverige (ODIS), Psykosyntesförbundet, Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU), Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), Sveriges Kvinnliga Läkares Förening (KLF), Svalorna Latinamerika, Svenska Läkaresällskapet, White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Sweden (WRA Sweden)

Read Full Post »

Idag, lördag, har jag talat om brottsoffer i rättsväsendet för 160 glada och positiva deltagare från hela landet på BOJ’s (Brottsofferjourernas riksförbund) riksstämma. Då ordförande i justitieutskottet Kerstin Haglöf (s) fick förhinder så fick jag och de 160 deltagarna desto mer tid för diskussion mellan oss. Samtalet var positivt och konstruktivt. Deltog i diskussionen gjorde även förbundsordförande Sven-Erik Alhem och generalsekreterare Eva Larsson, båda från BOJ.

Jag berättade vad regering och riksdag gjort för att stärka brottsofferperspektivet den senaste mandatperioden. Vad som är på gång, samt vilka utmaningar som ligger framför oss.

Jag poängterade vikten av att brottsoffer bemöts med medkännande och professionalism av alla myndigheter i rättskedjan, oavsett var i landet de bor. Att brottsutsatta får stöd och hjälp, ett gott bemötande och relevant information genom hela rättskedjan.

Det blev ett riktigt bra samtal och jag fick med mig många frågor och inspel från olika håll runt om i landet. Vi tycks vara överens om att mycket bra arbete för att stärka brottofferperspektivet görs, samtidigt som en del finns kvar att göra. Jag fick bl.a. medskick om att trots rätt till översättning och tolk är domar på Svenska. Likaså vittnade flera deltagare om brist på bra information som är särskilt inriktad till barn i rättsprocessen och som brottsoffer. En fråga som flera tog upp är brottsoffers skadestånd.

Det var ett positivt och konstruktivt samtal. Särskilt glad är jag för den välkomnande inställningen till fortsatta samtal. På stående fot fick jag med mig ett antal inbjudningar till att besöka lokala brottsofferjourer på olika håll i landet.

Tack BOJ för inbjudan. Tack alla i BOJ för ert viktiga arbete. Och tack för era kloka medskick för framtiden.

Read Full Post »

Idag har jag invigt och öppningstalat på Europeisk konferens (i Stockholm) med organisationer och myndigheter som arbetar mot könsstympning, EuroNet-FGM.

Jag har talat om kampen mot könsstympning, samt berättat om Sveriges arbete med att bekämpa hedersrelaterat våld, tvångsgifte och familjerelaterat våld. Det fanns ett mycket stort intresse för Sveriges handlingsplaner vad gäller dessa frågor, samt om NCK’s arbete  med bl.a. Kvinnofridslinjen. Självklart berättade jag också om Sveriges fokus i biståndsfrågor med syfte på SRHR-frågor (sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter). Bristen på SRHR är ett gigantiskt problem som i den internationella politiken inte ges det utrymme som frågan givet sin omfattning borde ha. Varje år dör 350 000 kvinnor och bebisar bl.a. på grund av brist på mödravård, brist på säkra aborter, brist på utbildning, brist på preventivmedel och på grund av graviditet i alltför tidig ålder. Mödradödlighet skördar årligen fler dödsoffer än aids, tbc och malaria tillsammans!

På konferensen möttes jag av ett imponerande engagemang hos deltagarna. Jag fick massor av frågor, inspel och har knytit många bra och nya kontakter, i Sverige och internationellt, för framtida arbete i dessa viktiga frågor. Det var ett minst sagt stort intresse för Sveriges arbete i dessa frågor. Jag får känslan av att Sverige ligger i framkant och att vi är på rätt väg – men mycket återstår! Inte minst vad gäller att bekämpa könsstympning. Tyvärr befarar jag att vi även denna höst, vid skolstart, kommer att sakna ett antal flickor i våra svenska skolklasser då de under sommarmånaderna fallit offer för dessa vidriga övergrepp. UNICEF uppskattar att det idag i världen lever mellan 70 och 140 miljoner flickor och kvinnor som blivit könsstympade.

Könsstympning utförs oftast på flickor i åldrarna fyra till åtta år, men även på veckogamla spädbarn, flickor i tonåren och på unga kvinnor sedan de fött sitt första barn. Ofta utförs ingreppen av outbildade personer, och med smutsiga instrument som knivar, glasskärvor eller rakblad. Och vanligtvis helt utan bedövning. Förutom smärta, risk för infektioner och psykiska problem är det vanligt att kvinnans sexualliv blir smärtsamt och svårt. Ofta får hon problem i samband med menstruation och graviditet. Dessa problem leder allt för ofta till en dödlig utgång.

För exakt ett år sedan besökte jag Kenya för att studera deras arbete med att bekämpa könsstympningar. Jag besökte kliniker och barnhem, förde samtal med frivilligorganisationer, barnmorskor, lagstiftare, poliser m.fl. År 2010 könsstympades fortfarande 27 procent av de kenyanska flickorna i sexårsåldern. Könsstympning är utbrett inom vissa grupper som tillhör olika religioner och som bor i olika regioner av landet. Mina kenyanska parlamentarikerkollegor berättade att en av fyra flickor dör i samband med ingreppen. De som överlever får ofta svåra problem hela livet, särskilt när de förlöser barn. Allt för ofta dör såväl mamma som barn. Kenya har nu sedan ett år tillbaka en ny lagstiftning som förbjuder all form av könsstympning. Det inger hopp. Det är dock viktigt att lagen implementeras och efterlevs, samt att fler länder tar efter genom att i lagen införa nolltolerens mot könsstympning.

I kampen mot könsstympning finns en del kvar att göra såväl i Sverige som internationellt. Personligen förespråkar jag nolltolerens mot könsstympning!

Read Full Post »

Imorgon fredag är jag inbjuden att invigningstala och öppna Europeisk konferens om könsstympning. Jag kommer att tala om kampen mot könsstympning, hedersrelaterat våld och förtryck, samt tvångsgifte. Bifogar inbjudan för eventuellt intresse.

EuroNet-FGM
European Network for the Prevention and Eradication of
Female Genital Mutilation

EuroNet-FGM’s SEMINAR AND PREPARATION FOR GENERAL ASSEMBLY
MAY 20-21

Venue                                                    Solna, Sundbybergsvägen 9
Date                                                         May 20, 2011                    

09:00 – 09:30        Registration
09:30 – 10: 15          Opening of meeting
                                          President of EuroNet-FGM, Mrs. Fana Habteab
                                          Member of the Swedish Parliament, Mrs. Ulrika Karlsson
10:15 – 10:45            Coffee Break
10:45 – 11:20             How near are we to Zero-tolerance of FGM?
                                          Dr Comfort Momoh MBE
11:20 – 11:55             How can we bridge campaigns against FGM in Europe & other parts of the world?
                                          Mrs. Etenesh Hadis
11:55 – 12:25             Fistula research in Sierra Leone
                                          Mrs. Owolabi Bjalkander
12:25-13:25               LUNCH
13:25 – 14:45            Women’s Empowerment
                                          Mrs. Maria Hagberg & a film “Africa’s Backbone”
14:45 – 15:15             Coffee Break
15:15-15:15                 A film entitled Awra Amba, Utopia in Ethiopia, Mrs. Abeba Tekleab
15:15 –                            Round Table Discussion: Chair: Dr. Tobe Levin with Participation of Mrs. Ambara H Nur,
                                          Mr. Elis Envall(Invited) Dr. Els Leye;  Mrs. Lul M Osman, Mrs. Naana Otoo-Oyortoy & Mrs.
                                          Khadidiatou D 
Closing of meeting: Mr. Elis Envall, The National Board of Health and Welfare

Read Full Post »

Samtal om utvecklingen i kurdiska delen i Irak

I samtal med representanter för PUK om situationen i Irak och i den kurdiska delen av Irak. Vi talade bl.a. om reformer för framtiden för att öka den ekonomiska transparensen, motverka korruption och nepotism, stärka kvinnors rättigheter, samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Read Full Post »

Kommenterar i UNT att Uppsala och Gottsunda valts ut som en av tolv svenska kommuner som på prov ska införa sociala insatsgrupper.
 
Från dagens UNT den 11 mars 2011:
Uppsala blir en av tolv svenska kommuner som på prov ska införa sociala insatsgrupper, Gruppen ska rikta sig mot ungdomar i Gottsunda. 

Insatsgrupperna ska vända sig mot ungdomar mellan 15 och 25 år som är i farozonen för att hamna i kriminalitet.
– Att just Uppsala kommun blir en av de kommuner som får möjlighet att delta i försöksverksamheten är mycket glädjande. En bra brottsförebyggande samverkan mellan myndigheter kan vara avgörande för att förhindra att unga fastnar i livslånga kriminella karriärer, säger moderata riksdagsledamoten Ulrika Karlsson från Uppsala län i en kommentar.

Read Full Post »

FRÅN INNOVATION TILL BLOMSTRANDE FÖRETAG

Idag hade jag förmånen att stå värd för ett mycket lyckat seminarium i riksdagen om kommersialisering av innovationer. Framförallt var det lärorikt och konstruktivt. Seminariet var välbesökt med ett namnkunnigt och väl insatt auditorium. Loth Hammar, från Invest Sweden, modererade oss skickligt genom förmiddagen. Jag började med att hälsa välkomna och inleda seminariet.

Deltog under seminariet gjorde Johan Carlstedt från IVA och Peter Egardt som är landshövding i Uppsala län. Per Bengtsson från Uppsala Innovation Centre (UIC) berättade om UIC som är Sveriges bäst fungerande inkubator. Företagen som gått igenom deras program har 90 % överlevnad. På 6 år har det enkom i dessa företag genererats över 200 nya tjänster. År 2010 hade de en return on investment på 8,7 gånger insatt krona och hela 73 miljoner fick staten i ökade skatteintäkter från företagen. UIC är inte bara landets bästa företagsinkubator de har också landets lägsta andel offentliga medel. Idag består hela 80 % av finansieringen från privata aktörer.

Dessutom berättade företrädare från tre intressanta och imponerande högteknologiska företag från Uppsala län om sin specifika resa, sina erfarenheter och gav sin bild av nödvändiga förändringar. Fredrik Bruhn från ÅAC Microtec berättade om resan från doktorand vid Uppsala universitet till att de idag är ett framgångsrikt företag inom rymdindustrin, med 120 miljoner i omsättning under de fem år de varit verksamma. Deras utvecklingsmöjligheter är minst sagt oändliga. Olof Sköld från Denator berättad om deras drygt 5 åriga resa till det att de idag är ett av företagen som utnämnts till ”33-listan”. Denator har bl.a. en möjlig lösning för att tidigt upptäcka cancer. Anders Tunbjer från Hexicon berättade om företagets resa, framförallt vad gäller riskkapital för deras projekt som i verkligheten leder till att vi på allvar kan tala om att använda förnyelsebar energi. Vissa spår att Hexicon bli större än Vattenfall.

Jag fick med mig många inspel, synpunkter och möjliga lösningar inför det framtida arbetet. Ett av regeringens huvuduppdrag denna mandatperiod är att ta fram en långsiktig innovationsstrategi för Sverige.

Sverige är i världsklass när det handlar om att skapa förutsättningar för innovationer, men vi kan och måste bli betydligt bättre på att kommersialisera innovationerna. Forskning, utveckling och innovationer i sig skapar inte ökad välfärd. Det är ur kommersialisering som välfärd skapas. Det är genom kommersialisering av innovationer som vi skapar fler jobb. Förutom att det skapas fler jobb inom de företag som kommersialiserat en vara, en tjänst eller en produkt, skapas det samtidigt fler jobb i andra sektorer runt om. Enligt en rapport från Vinnova pekar forskning på att varje nytt arbetstillfälle i ett högteknologiskt företag genererar mellan 2,5 – 6 arbetstillfällen i andra organisationer.

Detta är några av mina reflektioner kring ämnet och jag lär få anledning till att återkomma i frågan…

Följande deltog och talade på seminariet:
Innovation för tillväxt, Johan Carlstedt, IVA
Regionen & innovationssystem, Peter Egardt, Landshövding i Uppsala län
Ekosystem för innovationer, Per Bengtsson, Uppsala Innovation Centre
Space tech – Rymden i samhällets tjänst, Fredrik Bruhn, ÅAC Microtec AB
Med tech, Olof Sköld, Denator
Clean tech, Svensk offshoreteknologi för förnyelsebar energi, Anders Tunbjer, Hexicon AB

Uppsala Innovation Centre UIC är en företagsinkubator för tillväxtföretag i Uppsalaregionen. UIC stödjer nya innovationsinriktade företag och företagsidéer med ursprung i alla samhällssektorer. Företag i inkubatorn får ta del av en dynamisk process för att utveckla människor, affärer och företagande. Inkubatorn tillhandahåller även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram IBIP.

Denator AB är ett bioteknikföretag med säte i Göteborg och kontor i Uppsala. Denator utvecklar och marknadsför produkter som stabiliserar biologiska vävnader och vätskor från det ögonblick provtagning sker. Stabilisering och standardisering av provtagningsprocesser uppströms förbättrar avsevärt kvaliteten på data från analyser senare i processen. Baserat på företagets egenutvecklade teknikplattform för värmeinaktivering utvecklar Denator lösningar som gör det möjligt för forskare att omedelbart stoppa nedbrytningen av biologiska prover och bevara stabiliteten i provkomponenter under hela den analytiska processen.

Hexicon AB förser den globala energimarknaden med flytande plattformar för havsbaserad energi, som bygger på vind- och vågkraft. Storskaligheten och stabiliteten i Hexicon-plattformen möjliggör för energiföretag runt om i världen att producera energi till havs på ett hållbart, säkert och lönsamt sätt.

ÅAC Microtecerbjuder produkter och tjänster för robusta inbäddade system baserat på världsledande packningsteknik. ÅAC grundades som en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet för fem år sedan.

Read Full Post »