Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2011

Kampen för demokrati och frihet fortgår

Jag har precis hållt mitt anförande inför generalförsamlingen i Inter-Parliamentarian Union (IPU) där jag la fram Sveriges reservation gällande en text där Venezuela hade förslag som vi inte delade. Förslaget från Venezuela gick i korthet ut på att IPUs medlemsstater ska agera för att motverka internationell inblandning i interna val, dvs nationella val. Det kan tyckas vara en harmlös text men det är en lydelse som vi antar kommer att användas för att motverka det viktiga arbetet för internationella övervakare. Dessutom kan texten användas till att motivera ett förbud för internationell media att bevaka val och för att begränsa det viktiga demokratibistånd som enskilda länder och internationella organisationer (som IPU) genomför. Framförallt riskerar lydelsen att begränsa yttrandefriheten på Internet, som internationella sociala nätverk som Facebook och Twitter. Sverige drev, genom mig, linjen om att vi inte kan och ska acceptera en text som öppnar upp för bl.a. censur, ökade svårigheter för valövervakning och demokratibistånd.

Jag fick ett större stöd än väntat. Kring 20 länder begärde ordet och instämde i Sveriges reservation. Självklart begärde även den andra sidan med Venezuela i spetsen ordet och ”garanterade” att man visst inte skulle missbruka lydelsen av texten för att försvåra för demokratin. Faktum är dock att jag igår hade ett mycket intressant samtal med oppositionen från Venezuela och de berättade att Chavez redan börjat att censurera Internet. Enligt dem är jag så att säga ”right on target”. Idag vattnades det i deras ögon när de tackade för att Sverige tagit på sig ledartröjan och stått upp för demokratiska principer och frihet.

Under IPU församlingen har jag förutom denna reservation faktiskt vunnit en mycket stor delseger då IPU församlingen beslutade att inte godkänna Venezuelas förslag om att styka ordet ”fair” i texten om att medlemsstaterna ska arbeta för ”free and fair elections”.

Det är inte bara Venezuela som jag bråkat med under IPU församlingen. Den svenska delegationen har också haft samtal med Vitryssland i syfte att förhöra oss om situationen före, under och efter det senaste valet. Vi ifrågasatte självklart behandlingen av oppositionen. Många intressanta frågor lyftes under detta samtal med fokus på mänskliga fri- och rättigheter, demokratiutveckling och yttrandefrihet. Vidare har Sverige bidragit till att Irans och Syriens förslag om att IPU inte ska diskutera demokratiutveckling i Nordafrika och Mellanöstern röstats ner.

Med andra ord kan jag sammanfatta Sveriges delegations arbete vid IPUs församling i Panama med orden ”med stora och viktiga delsegrar går kampen för mer demokrati och mer frihet vidare!”

Bifogar här mitt anförande inför Generalförsamlingen:

Mr President, Mr/Madame Chair, 

The Swedish delegation would like to express a reservation to be recorded.

Concerning the proposed resolution for the First Standing Committee, the Swedish delegation would like to reserve our position against a suggestion made by Venezuela that was incorporated in preamble number six and I quote,

”; international interference in internal electoral process etc”

During the committee the Swedish delegation suggested that this text, this amendment, should be deleted, we asked for a vote on the matter but unfortunately the outcome of that vote meant that the Venezuelan text was accepted.

The final clause in preamble number six “international interference in internal electoral process etc” gives the wrong expression and should be withdrawn.

Our motivation would be that we want more democracy, not less and democracy is amongst other things freedom of speech; which was shown in Egypt when social networks like Internet, Facebook and Twitter worked as important tools of communication for the a modern, democratic and free world,  

The proposed wording speaks against the important work of international election monitoring that ensure free and fair elections and we can not accept a text that will make censorship a reality and put hinders in the way of democracy and free and fair elections, one of the core matters of the IPU.

We are seriously worried that the suggested text could be used in a way that democratic values are threatened and we the Swedish delegation can not accept such a negative development and we do hope and believe that this view is shared by many in this room.

Thank you for you attention!
——————————————————————————————————————————————-

About 20 countries gave me support och supported the Swedish delegations reservation – Germany, Australia, Iceland, Norway, Finland, Denmark, Jordan, Monaco, Austria, Spain, Cambodia, Belgium, Ghana, Netherlands, Switzerland, Canada, France etc.
——————————————————————————————————————————————-

(IPU grundades år 1889 och är den internationella organisationen för världens parlament. Inom IPU för världens parlament en dialog om viktiga demokratifrågor. Arbetet utgår från en väld i fred och att främja samarbete mellan människor, samt för att aktivt arbeta för parlamentarism, representativ demokrati, världen över. Dessutom arbetar IPU med demokratifrämjande bistånd, som teknisk assistans till länder som efter väpnad konflikt är i fas att bygga upp parlament. IPU är också en viktig aktör för att främja kvinnors roll i politik och samhälle.)

Read Full Post »

Just nu pågår den 124:e församlingen för Inter-Parliamentary Union (IPU) i Panama. IPU grundades år 1889 och är den internationella organisationen för världens parlament. Inom IPU för världens parlament en dialog om viktiga demokratifrågor. Arbetet utgår från en väld i fred och att främja samarbete mellan människor, samt för att aktivt arbeta för parlamentarism, representativ demokrati, världen över. Dessutom arbetar IPU med demokratifrämjande bistånd, som teknisk assistans till länder som efter väpnad konflikt är i fas att bygga upp parlament. IPU är också en viktig aktör för att främja kvinnors roll i politik och samhälle.

Idag (lördag 17/4 2011) höll jag anförande på temat ”Kvinnor i politiken” inför IPU församlingen, dvs parlamentariker från väldens nationella parlament.

Mitt anförande:

”Mr Chairperson

Democracy starts here in this room. We are parliamentarians – we can change. We have the power to change. We all have a personal responsibility to strengthen democracy.

Democracy is more than the right to vote. Democracy is about protecting the principles of human rights, equality and non-discrimination.

To strengthen democracy we can not leave women outside of the power. In real democracy both men and women stand for election.

Sweden has some remarks to do regarding the amendments concerning paragraph 20 about quotas.

Fellow parliamentarians,

I am the head of the delegation of my constituency for my party. That means I am number one on the list. I am followed by a man. And he is followed by two women. So out of four three are women.

To come to this point has been a long path with many heroes, both men and women. Who all fought for my rights.

In Sweden women got the right to vote in 1921. The same year, in 1921, five women were elected into the parliament. 90 years later, in last year election of 2010, the outcome of the election was 45 % of the parliamentarians are women and 45 % of the members of government are women.

Even so, women representation is not all about numbers – it is about empowerment. By that I mean real empowerment of women.

First – In Swedenwe do not have quota laws, but we do have political parties who have been struggling for equality. The parties have taken their responsibility in putting women on the lists.

Second – We do have proportional electoral system, witch is a very important factor.

Third – All, every single boy and girl, have the right to education – and to stay in education. Education is the ground for empowering.

 Four – All women have the right to work outside of their homes – to earn their own money.

 Finally – Real empowerment is about empowering women economically, to give them the right to own property and the right to inherence.

 Dear Parliamentarians, in a real democracy we can not leave women outside of the power.

 Trust me Sir, we – the women on this earth – we are so bright and you need us. So please let us in!”

Read Full Post »

Under fredagen genomfördes ett givande besök i ett högt tempo på Uppsala Föreningsråd.

Uppsala Föreningsråd är en paraplyorganisation för mer än 300 ideella föreningar i Uppsala, verksam sedan 1942. Föreningsrådet är också huvudman för Diskrimineringsbyrån Uppsala och Centrum för Ideellt Arbete. Inom många av verksamhetsområden pågår en rad olika utvecklingsprojekt, och andra samarbeten med många instanser. Föreningsrådet är även verksam inom ett flertal olika arbetsmarknadsåtgärder.

”Med den sociala ekonomin och för det sociala företagandet jobbar vi aktivt och I våra arbetsmarknadsåtgärder har vi nu nästan 40 stycken med lönebidrag och har dessutom tillfört föreningslivet med mer än 100 personer i fas3 placeringar som resurs för föreningslivet. Vi vill att det ska vara på riktigt!” – Svante Forslund Ordförande Uppsala Föreningsråd

På agendan för Uppsala och föreningsrådet står nu en lokal överenskommelse mellan kommun, de Idé burna och Ideella föreningar och organisationer för att skapa bra spelregler, allt för att stärka den ideella sektorn tillsammans med Uppsala kommun och förbättra förutsättningarna för det frivilliga arbetet.

I skrivande stund befinner jag mig nu i Panama med IPU-delegationen. Återkommer med uppdateringar från Panama.

Read Full Post »