Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2011

Hallå Ulrika Karlsson…

Jag har blivit ordförande i riksdagsgruppens SRHR-grupp. dvs sexuell och reproduktiv hälsa och därtill hörande rättigheter.
Dessa frågor är jätteviktiga. De omfattar varje människas lika möjligheter, rättigheter och förutsättningar att ha ett säkert sexualliv. Att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp är en fundamental rättighet.
För en tid sedan var jag på studieresa i Kenya där 27 procent av flickorna i sex års ålder fortfarande könsstympas. Mitt möte med flera av dessa flickor gjorde starkt intryck på mig.
Med anledning av ordförandeskapet har jag blivit intervjuad.
Intervjun finner du här

Read Full Post »