Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2010

I Dagens Industri kan vi läsa en välkommen debattartikel av Anders Borg och Maud Olofsson som meddelar att regeringen idag beslutat att tillsätta en utredning med uppdrag att ta fram ett lagförslag om sänkning av momsen på restaurang- och cateringtjänster (exklusive alkohol) från 25 procent till samma nivå som livsmedel, dvs. 12 procent. I utredningens uppdrag ingår även att analysera sysselsättningseffekter och samhällsekonomisk effektivitet av åtgärden. Du kan läsa artikeln här på regeringens hemsida.

Utredaren ska även analysera om sänkt nivå på momsen inom vissa andra delar av tjänstesektorn där det är tillåtet att sänka skattesatsen, t.ex. frisörtjänster, är en samhällsekonomiskt effektiv åtgärd för att öka den varaktiga sysselsättningen.

Read Full Post »

Nu går jag upp i talarstolen

Nu går jag upp i talarstolen för att debattera hur vi i justitieutskottet arbetar i syfte att förbättra det svenska rättsväsendet. Följ debatten direkt via riksdagens webb-tv som direktsänds här.

Read Full Post »

Jag vill ha mer fokus på barnen

Jag har skrivit en motion om att införa en särskild barnbalk som ersätter nuvarande föräldrabalk. Förslaget har uppmärksammats i media och de föräldrar jag har varit i kontakt med är mycket positiva.

Se inslaget i TV4 nyheterna här.

Lagen bör utgå från barnets behov, möjligheter och förutsättningar. Med utgångspunkt i barnet bör lagen fokusera på att barnets bästa, barnets rättigheter och barnets rätt till föräldrar sätts i främsta rummet. I den nya barnbalken bör det fastslås att det alltid bör göras en riskbedömning vid vårdnadstvister med en våldsbenägen förälder. Barn bör också kunna få föra talan om umgänge, samt icke-umgänge, med en förälder. Det är jag tillsammans med min riksdagskollega Hans Rothenberg som har skrivit motionen.

Läs motionen här

Read Full Post »