Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2010

För att stärka och uppmuntra tillväxten av organisationer som drivs på ideell basis måste vi ge dem bättre förutsättningar. Sverige är idag ett av få länder som fortfarande inte tillåter avdrag för gåvor till ideella organisationer, vilket är en hämmande faktor för deras utveckling och även inverkar negativt på omvärlden. Liksom engagemanget hos personer som arbetar ideellt är viljan och stödet från privatpersoner en viktig källa för att stärka arbetet och underlätta för dessa organisationer. Inslaget av gåvor kan göra stor skillnad för en verksamhet som bygger på ideella krafter, men förutsättningarna är inte optimala i Sverige. Därför har jag väckt en motion om detta.
Bris, Rädda Barnen, Scouterna m.fl. är några exempel på ideella krafter som bidrar med stor nytta till Sverige. En rimlig inställning vore att se över reglerna för avdragsrätt och i möjligaste mån införa det för gåvor riktade till ideella organisationer som inte har som syfte att gå med ekonomisk vinst.
Motionen kan du läsa här

Read Full Post »

En underbar dag

Nu ska jag bege mig iväg till Polishögskolan för ett besök med mina moderata kollegor i Justitiekommittén. Vi kommer att se och prata om hur dagens utbildning ser ut och diskutera framtiden. I eftermiddag är jag tillbaks i riksdagen för votering i kammaren. Jag kommer också att träffa representanter för UD och prata om mänskliga fri- och rättigheter i Indonesien. En härlig dag således!

Read Full Post »

Välkommen på medlemsträff

På torsdag den 18 november har jag blivit inbjuden att tala för moderaterna i Västmanland.

Temat på Afterworkträffen är: Polis och rättsväsende.
Hur fortsätter Alliansregeringen stärka rättsväsendet och kommer polisen i Västmanland när vi ringer? Hur ser vår nya länspolismästare på utmaningarna i länet?

Varmt välkommen att lyssna!
Läs mer här

Read Full Post »

Behovet av en barnbalk

Det bör införas en särskild barnbalk som ersätter nuvarande föräldrabalk. Lagen bör utgå från barnets behov, möjligheter och förutsättningar. Med utgångspunkt i barnet bör lagen fokusera på att barnets bästa, barnets rättigheter och barnets rätt till föräldrar sätts i främsta rummet. I den nya barnbalken bör det fastslås att det alltid bör göras en riskbedömning vid vårdnadstvister med en våldsbenägen förälder. Barn bör också kunna få föra talan om umgänge, samt icke-umgänge, med en förälder.

En av den nuvarande lagstiftningens svagheter är att den tar mer hänsyn till föräldrarnas intressen än till barnens. Detta kan till delar stå emot grundtanken i FN:s konvention om barns rättigheter. För att domstolar och socialnämnder ska kunna avgöra vad som är bäst för barnet vid en vårdnadstvist måste alltid barnet få rimliga möjligheter att komma till tals. Det har jag och min riksdagskollega Hans Rothenberg skrivit en motion om.
Läs motionen här

Tidningen Skånskan skriver en artikel med rubriken ”Särskild barnbalk behövs”. Den läser du här. 

Read Full Post »

Mänskliga rättigheter gäller alla, alltid. Dessa rättigheter är universella.

För kurderna i Syrien är inte de mänskliga fri- och rättigheterna en verklighet vilket är oacceptabelt. Idag finns flera hundra tusen kurder som berövats sitt medborgarskap i Syrien. De saknar rätten att arbeta, att äga, att ärva, att studera och får inte tillgång till hälso- och sjukvård. Antalet papperslösa kurder i Syrien är många vilket är en social, politisk och ekonomisk katastrof. Sverige måste tydligt markera att Syriens behandling av den kurdiska befolkningen inte är förenlig med de mänskliga fri- och rättigheterna.

Därför har jag väckt en motion om situationen för den kurdiska befolkningen i Syrien.
Läs motionen här

Read Full Post »

Säsongsföretag är verksamma under ett fåtal månader om året. Deras verksamhet har inte alltid lika stor omfattning eller omsättning som större företag som är verksamma året om, men likväl av betydande art för turistnäringen och glesbygden. Genom att underlätta regelbördan främjas företagandet på mindre orter och på landsbygden. Det är en av anledningarna till att jag har väckt en motion som syftar till att regeringen ser över möjligheten att underlätta tillståndshanteringen och avgiftsbelastningen för säsongsföretag.  

Läs motionen här

Read Full Post »

Jag vill se ett införande av fri tentamensrätt vid högskolor och universitet.
Fördelarna med en s.k. fri tentamensrätt innebär för det första att en studieplats kan erbjudas till någon som verkligen behöver den istället för att upptas av en person med redan tillräckliga kunskaper. För det andra skulle den med tillräckliga kunskaper kunna erhålla bevis på kunskaperna via en godkänd tentamen utan att för den skull tvingas till extra terminer av skuldsättning med studielån.

Att införa möjligheten att tentera av en kurs på t.ex. grundnivå och med godkända resultat gå vidare till fortsättningsnivån, utan att passera antagningssystemet sätter kunskapen i centrum i stället för formaliteter.

Läs motionen här

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »