Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2010

Träffa mig idag!

Idag kommer jag att befinna mig vid Ekonomikum 13-14 för att prata med studenter och bl.a. se hur de tycker om Alliansens förslag om att höja studiemedlet från 1 januari 2011.

Efter besöket vid Ekonomikum så kommer jag att fika på Norrlands nation tillsammans med en reporter från SR P3 som följer med mig idag.

Sedan blir det lite tid vid Moderaternas valstuga på Stora torget i Uppsala och sist men inte minst CAFÉ ULRIKA ikväll kl 18.30-20.00 på Café Årummet.

Jag har med mig lite knappar, foldrar och T-shirts om du är sugen på en!

Ser framemot att träffa dig idag!

Read Full Post »

Förtidsröstning för utlandssvenskar!

TRE SKÄL ATT RÖSTA PÅ MODERATERNA

Jobb åt fler
Jobben är vår viktigaste framtidsfråga. Vi för en politik för att ta Sverige till full sysselsättning. I ett föregångsland ska man ha råd att vara lärare, vårdbiträde eller bibliotekarie. Därför vill vi fortsätta göra det mer lönsamt att arbeta, och vi vill fortsätta att sänka skatten på vanliga löner.

En bättre välfärd
I ett föregångsland får varje elev en bra start i livet. Tidigare betyg behövs kanske allra mest för den som har det svårt i skolan. Genom att öka det pedagogiska innehållet i förskolan kan vi bli bättre på att ta tillvara små barns lust att lära.

Trygghet i vardagen
Få saker inskränker människors liv och frihet lika mycket som våld och brott. Vi vill fortsätta arbeta för att få fler poliser i hela landet. Alla människor i Sverige ska kunna känna sig trygga med att det finns poliser som kan rycka ut ifall det skulle behövas. Rättsväsendet måste bli mer effektivt och hantera ärenden snabbare.

SÅ HÄR RÖSTAR DU

-Reser man utomlands senare än den 1 september så hinner man förtidsrösta i Sverige. Valmyndighetens förteckning över förtidsröstningsställen 1-19 september:
http://www.val.se/val/val2010/rostmottagning/fortidsrostning/rike/index.html

-Reser man utomlands före den 1 september kan man brevrösta från utlandet alternativt rösta vid närmsta ambassad eller konsulat

Brevröster ska postas från utlandet och ska ha kommit till Valmyndigheten senast 20 september
-Särskilt material för att brevrösta samt valsedlar kan beställas genom Moderaternas egen beställningssida: http://valstugan.moderat.se/?x=bestall-valsedlar
– Brevröstningsmaterial kan även beställas genom Valmyndigheten:

http://www.val.se/valet_2010/rosta_nar_var_hur/utlandet/index.html

Förtidsröstningen utomlands pågår mellan ca 26 augusti och 15 september. Det enda man behöver för att rösta är pass eller giltig id. 

Valmyndighetens lista över samtliga ambassader och konsulat som ordnar röstmottagning: http://www.val.se/val/val2010/rostmottagning/utlandsmyndighet/index.html

Read Full Post »

T-shirt i blickfånget

Blev så glad när jag läste Sala Allehanda och fick se David Olsson i min T-shirt när de invigde valstugan i Heby. Den passar honom utmärkt!

Vill du också ha en T-shirt med mig på? Maila mig

Read Full Post »

TV-reklam

Igår lanserades moderaternas reklamfilmer som är väl värda att ses!
Det är tre olika filmer som alla visar ett Sverige som arbetar framåt.

Se dem genom att klicka på titlarna

Helg

Kärlek på jobbet

Självkänsla

Read Full Post »

Skriver idag tillsammans med Lars Hjälmered om kvalitet i utbildningen.

Spetsutbilda även studenter – Debatt – UNT.se.

Spetsutbilda även studenter

Nu måste vi våga satsa på de verkligt begåvade studenternas kapacitet. Allt annat är slöseri med såväl mänskliga som ekonomiska resurser. Det har vi inte råd med om vi vill fortsätt att vara en välfärdsnation. Det skriver moderaterna Lars Hjälmered och Ulrika Karlsson.

Att skriva om eller debattera kvaliteten i våra utbildningar är knappast något man vinner val på. Men, frågan om hur våra svenska utbildningar, på olika nivåer, står sig internationellt är en för viktig fråga för att inte diskutera. Sveriges ställning som en ledande välståndsnation är ingen självklarhet. En av de bakomliggande orsakerna till Sveriges framgångar är att vi har haft en relativt god kvalitet i vårt utbildningssystem. Tyvärr har det förändrats under de senaste decennierna.

Den svenska skolan har haft en sorterande ­funktion – inte på så vis att vissa lär sig mer än andra, utan genom att vissa klarar utbildningen medan andra inte gör det.

Därför har Alliansen utvecklat en bred politik för höjd kvalitet – för alla. Det handlar både om praktiska lärlingsutbildningar och om teoretiska spetsutbildningar. Ambitionen är att på nytt skapa en kunskapsskola som, likt en ”social trampolin” hjälper varje elev att förverkliga sina livsdrömmar. Det ska inte vara föräldrarnas ekonomi och sociala nätverk som ska avgöra hur väl våra barn ska lyckas i livet.

Den högre utbildningen är viktig för ett land som vill ligga i framkant. Därför har Alliansen också satsat på den högre utbildningen, exempelvis genom att höja forskningsanslagen till historiskt höga nivåer. Vi har satsat både på höjda basanslag och på höjda anslag till så kallad strategisk forskning. Grundutbildningarnas anslag per student har justerats upp. Under nästa mandatperiod­ finns det anledning att göra ytterligare insatser för att höja kvaliteten, givet att ekonomin tillåter.

I en tid då länderna i allt större utsträckning tävlar med högutbildad arbetskraft måste även Sverige kunna erbjuda riktigt bra grundutbildningar. Vi är glada över att många väljer att gå en högre utbildning, men är också övertygade om att vi aldrig får tumma på kvaliteten. Oavsett om den högre utbildningen syftar till att skaffa sig goda färdigheter inför ett kommande arbetsliv eller om syftet är att bli en internationellt framståen­de forskare, så måste våra universitet och högskolor kunna bistå studenten med relevant utbildning. Utöver en generell förstärkning är det på sin plats att testa möjligheter med spetsutbildningar för de mest begåvade studenterna. Politiken har ett stort ansvar när det gäller att skapa goda förutsättningar för en fri och oberoende akademi.

Nu måste vi våga satsa på de verkligt begåvade studenternas kapacitet. Allt annat är slöseri med såväl mänskliga som ekonomiska resurser. Det har vi inte råd med om vi vill fortsätt att vara en välfärdsnation.

Lars Hjälmered
riksdagsledamot (M) Göteborg, talesperson
högre utbildning och forskning
Ulrika Karlsson
riksdagsledamot (M) Uppsala
UNT 28/8 2010

Read Full Post »

Valmanifest 2010

Nu har vi inom Alliansen presenterat vårt Valmanifest och kallar det stolt Jobbmanifestet.

 Vår jobbpolitik för nästa mandatperiod vilar på fem tydliga ben:
1. En ansvarsfull ekonomisk politik som prioriterar välfärdens kärna
2. Det ska löna sig att arbeta
3. Fler och växande företag
4. Utbildningsinsatser som rustar för arbetsmarknaden
5. En aktiv arbetsmarknadspolitik med fokus på att förmedla jobb

För att nå dit har vi följande utgångspunkter och inriktningar för politiken

Alliansen sätter jobben främst. Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd.

Alliansen rustar Sverige med kunskap. Sverige ska ha en skola och utbildning i världsklass.

Alliansen utvecklar välfärden. Grunden för att nå dit är en solidarisk och offentlig finansierng.

Ett Sverige som håller ihop. Människor ska känna trygghet, kunna ta egna initiativ och förverkliga sina drömmar.

ALLIANSENS VALMANIFEST

Read Full Post »

Det gäller att tala om rätt siffror!

S valaffisch inaktuell på 2 veckor!

När socialdemokraterna presenterade sina valaffischer byggde de på den arbetsmarknadsstatistik som då fanns tillgänglig. En av deras affischer hade rubriken ”466.000 arbetslösa vill inget hellre än att rycka in”.

Men statistiken – och därmed socialdemokraternas valaffisch – är redan inaktuell. Igår kom ny statistik som visar att arbetsmarknaden förstärks och sysselsättningen ökar. Rätt siffra är nu 415.000, vilket innebär en minskning med 51.000 personer.

Se affischerna här

Läs mer här

Läs Expressens artikel här

Read Full Post »

Older Posts »