Feeds:
Inlägg
Kommentarer

img_7793

In Europe, fundamental human rights have been increasingly under attack in recent years. While the rise of ultra-conservatism has been apparent, precisely how these actors are organising, fundraising and attempting to exert influence has not been clear.

This report provides a fascinating insight into the clandestine workings and deliberate strategy of Europe’s anti-choice movement, which is driven by religious dogma and often has the fingerprints of the Vatican. While compassion is a professed cornerstone of Christianity, it is entirely absent in the outlook of Europe’s anti-choice. This movement would force women to carry unwanted pregnancies, restrict access to contraception, decide who can marry and decide who can call themselves a family. Many will be surprised that they also target divorce and access to IVF treatment. In doing so, they are attempting to foist their personal religious beliefs on others via public policy and law.

Depoliticising these issues and dealing in facts is the most effective way of combatting those attempting to enshrine traditions, culture and religious beliefs that violate human rights into law. Although this report is sobering reading, as President of the European Parliamentary Forum on Population & Development I can assure you that there are parliamentarians throughout the continent and across the political spectrum committed to resisting.

The report is an invaluable resource for them as well as for their political parties, civil society and journalists. Being aware and understanding this ultra-conservative movement is essential for those of us who want to safeguard a modern, inclusive and tolerant Europe.

Ulrika Karlsson, MP, President of
European Parliamentary Forum on Population & Development

Restoring the Natural Order

 

Skriver i Aftonbladet om extrema religösa grupper som hotar frihet och rättigheter.

Länk till artikeln i Aftonbladet

Artikel:

I Europa har vi under senare år kunnat se en allt mer växande och väl organiserad anti-choice rörelse som hotar de framsteg vi gjort under decennier vad gäller rättigheter, jämställdhet och individuell frihet. Genom att bl.a. tvinga fram folkomröstningar och driva rättsprocesser attackerar de den frihet och de rättigheter som vi tar för givna. Medan förekomsten av ultra-konservatism varit uppenbar har kunskap saknats om hur dessa aktörer organiseras, finansieras och infiltrerar.

I ljuset av dessa frågor släppte vi i European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF) nyligen en internationellt uppmärksammad rapport om en av Europas anti-choice rörelser nämligen Agenda Europe. Det är ett extremistiskt nätverk av europeiska kristna. I boken ges en inblick i deras arbete, finansiering, strategi och mål. Av deras manifest ”Restoring the Natural Order: an Agenda for Europe” framgår att målet för denna ultra-konservativa och kristna extremistiska grupp är att kriminalisera samkönade relationer, partnerskap och äktenskap; förbjuda skilsmässor; förbjuda homosexuella att adoptera; kriminalisera abort; förbjuda sterilisering; förbjuda försäljning och användning av preventivmedel; kriminalisera IVF (provrörsbefruktning); förbjuda fosterdiagnostik; kriminalisera stamcellsforskning med mera.

Kort sagt, Agenda Europes agenda går ut på att tvinga på sin personliga religiösa övertygelse på oss andra via lagar och regler som gör att kvinnor ska tvingas bära oönskade graviditeter, staten ska kontrollera vem som kan älska, gifta sig och kalla sig en familj och det offentliga ska avskräcka individer från att bestämma vad som är rätt för dem. Vi vuxna medborgare ska fråntas rätten att göra våra egna livsval. Agenda Europe har siktet inställt på de grundläggande värderingarna inom den Europeiska unionen nämligen personlig frihet och autonomi. I syfte att såväl inom som utanför Europa stoppa och backa tillbaka de framsteg som gjorts avseende frihet, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

I stället för att vara en oorganiserad röra av hat som vi ofta avfärdar liknande grupper för att vara är Agenda Europe anmärkningsvärt väl organiserade, finansierade och nätverksbyggande. De tycks vara framgångsrika i att ständigt bilda en starkare och mer vidsträckt rörelse. Flera högprofilerade och inflytelserika personer deltar vid deras möten och konferenser. Deras allt större demonstrationståg i europeiska städer är en anledning till oro, framförallt då vi ser en ökad trend för ungdomar att gå med dessa förtryckande grupper.

Agenda Europa producerar konkreta resultat genom att till exempel driva fram förbud mot så väl abort som könsneutrala äktenskap i flera centrala europeiska länder. Till exempel finns kopplingar från Agenda Europe till anti-abortinitiativ i Polen, Spanien och på EU-nivå, samt till anti-gay-äktenskapsrörelser i Kroatien, Rumänien och Slovenien. De är aktiva i mer än ett dussintal länder, i Europarådet och i den europeiska unionens institutioner med att driva frågor som syftar till att begränsa kvinnors och HBTI-personers rättigheter. I Sverige finns kopplingar till de svenska barnmorskefallen, som också omnämns i gruppens manifest. Som ett av de mest progressiva länderna är Sverige ett utpekat viktigt strategiskt land att verka i.

I dag utgör ultra-konservatism ett verkligt hot mot det öppna liberala samhället. Om vi vill fortsätta bo och leva i ett samhälle där vi alla är fria att älska den vi vill, att själva välja vår livspartner, att själv avgöra om och när vi vill ha barn, där kvinnor kan söka nödvändig hälso- och sjukvård utan tabun eller begränsningar så är det vår fasta övertygelse att kunskap och medvetenhet om hur rörelser som Agenda Europe fungerar är avgörande. Utan den insikten kan vi inte skydda ett modernt, inkluderande och tolerant Europa.

En av Agenda Europes strategier är att infiltrera och påverka EUs institutioner. Med valet till Europaparlamentet 2019 har nätverket stora möjlighet att förverkliga detta. Våra grundläggande rättigheter är inte ristade i sten. De kan lätt förgås om vi inte är vaksamma. Därför behöver alla vi som tror på lika rättigheter för alla stå redo att försvara kvinnors och HBTI-personers rättigheter.

Ulrika Karlsson
Riksdagsledamot (M) och President för European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF)

Neil Datta
Generalsekreterare för European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF) och redaktör för rapporten “Restoring the Natural Order: The religious extremists’ vision to mobilize European societies against human rights on sexuality and reproduction”

Länk till rapporten Restoring the Natural Order

Ulrika Karlsson på Twitter: ”RT @WHO_Europe: Countries that want to achieve universal access to sexual and reproductive health services need political will and leadersh…”
— Läs på mobile.twitter.com/ulrika_uppsala/status/1035466334040141824

Ulrika Karlsson_

Läs mer i min Folder Ulrika

My speech in General Assembly of the Inter-Parliamentary Union.

131st Assembly of the Inter-Parliamentary Union,
Geneva, 12-16 October 2014

General Debate: Speech by Ms Ulrika Karlsson
Achieving gender equality, ending violence against women

Mr President, Dear Colleagues,

One of the most dangerous thing you can do on this earth is to be born as a women.

Let me mention a few of the dangers young woman of today are facing.

In the year of 2014 – 14 million girls under the age of 15 will be forced into marriage. Some as young as 5 years old. And 7 million girls will be giving birth. Some as young as 11 years old.

In the year of 2014 – 800 women and girls will die – every single day – from causes related to pregnancy and childbirth. That adds up to 300 000 deaths only this year. 70 000 of them are under the age of 15.

In the year of 2014 – 222 million girls and women lack access to contraceptive. And this year 47 000 girls and women will die due to lack of safe abortion.

My fellow colleagues

We are Parliamentarians. We do have power. We can change. And it is time for change now.

Today the world see the largest generation of young people in history. It is our job to ensure that they can exercise their right to education, a decent job and a dignified existence. Their sexual and reproductive rights must be fulfilled and protected. These young people deserve to make their own decision about who they love and if they wish to start a family.

To me, the link between young people’s access to sexual and reproductive health services and sustainable development is vital.

Gender equality is not a women’s issue, it is a human rights issue. And requires all our participation. It is essential that you men get involve in the efforts. It is your fight too. We women cannot achieve gender equality without the cooperation and participation of you men.

Violence against women is a problem that affects all countries and hinder development. At a global level, it is estimated that one out of three women has been subjected to violence. Women continue to be targeted in conflict and rape is used as an instrument of war. Untold numbers of women and girls are affected as we speak.

With this in mind 260 parliamentarians from 134 countries meet in Stockholm this spring at the IPCI conference. The Stockholm Statement of Commitment, was agreed upon unanimously. And represents the strongest call ever.

With Stockholm Statement of Commitment we reached an important milestone in our achievement to improve life quality for millions of women, men and children especially young girls.

In Stockholm we Parliamentarians from all over the world agreed for the first time ever in history to set a minimum age of 18 years for marriage. For the first time ever we agreed to decriminalize abortion. For the first time we agreed that every child – both girls and boys – have right to comprehensive sexuality education. And we agreed to stop all forms of female genital mutilation including cutting.

The message was clear to our governments. We want sexual reproductive health and rights to be included in the new Post Millennium Goals.

Stockholm Statement of Commitment is a milestone that places the human being at the core of development. Among other things it stresses the need to keep the girl child, including married girls and pregnant girls, in school at all levels of education without discrimination.

From Stockholm Statement of Commitment we hear an echo across the world. We gets reports from new legislation, budgeting, actions and initiatives. From countries like Burkina Faso, Burundi, Chad, Ethiopia, Ghana, Sierra Leone, Zambia, Bahrain, Iraq, Kurdistan, Morocco, Yemen, Canada, Chile, Ecuador, Paraguay, Trinidad and Tobago, Cook Islands, Indonesia, Kiribati and Tonga, Nepal, Vietnam, Spain, Germany, Italy, Portugal, Russia, United Kingdom and Sweden.

Stockholm Statement of Commitment is not just a piece of paper it is an earthquake that improves lives of millions.

I brought Stockholm Statement of Commitment with. Please use it and join the movement that improves lives of women and men, girls and boys.

Remember we are Parliamentarians. We do have the power. It is our responsibility. We can change. And it is time for change now.

Thank you for your attention!

IMG_2440.JPG

IMG_2445-2.JPG

IMG_2446.JPG

My speech today at 131st Assembly of the Inter-Parliamentary Union in Geneva at the third Standing Committee on Democracy and Human Rights.

Madam Chair,

We are here to address the interface and tension between the international commitment to protect human rights and some more traditional principles of interaction between States.

In many ways it is a tricky issue. The topic has burning actuality.

There are so many examples across the world. Let me focus on one.

In the horrifying ongoing emergency situation in Syria and Iraq people are under the jihadist’s knife of the Islamic State. IS/Da’ech is a non-state actor and it thrives on chaos. It is a group of vicious extremists killing women and children. Cutting off journalists and aid workers heads on social media. All to be seen on internet and in every household in the world.

Urgent attention is needed to the horrific situation of women and girls in the region of Syria and Iraq. Women and children are being kidnapped, sold into sex slavery, raped and forced into marriage. And babies are thorn from the arms of their mothers.

These horrifying facts needs to be addressed by us, by us in this room, by the IPU for the credibility of our commitment to the core values we share on human rights.

Let me ask you a question. Do we have an obligation to intervene to protect human lives?

And let me give my answer to that question. I would say yes we do. When diplomatic and peaceful means are inadequate we must consider other measures needed to protect civilians from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.

It must be a priority for the international community to capacitate each individual State so that they themselves are capable of protecting their citizens. When, or if, they fail, as in this case, it is essential that we act in order to protect lives of civilians and vulnerable refugees.

It is our common responsibility to protect human beings from sex slavery, kidnapping, early and forced marriage and killings. We need to protect women and children from extremists and terrorists like IS/Da’ech.

The draft resolution underscores the prime responsibility of each State in implementing international human rights law at the national level. However, the protection of human rights is also the responsibility of the international community.

Let me highlight that we are all aware of the universal truth that there can be no lasting peace and security in our World without respect for human rights, including equal rights for men and women, fundamental freedoms, democracy and rule of law – and this is a legitimate concern of all of us.

Universal human rights is not only a national issue. It is an international responsibility.

It is our responsibility to act according to the well known principle responsibility to protect.

As a state you can not and must not hide yourself behind national sovereignty in order to oppress the population, commit genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity.

IMG_2395.JPG

IMG_2445.JPG

I onsdags skrev jag här på bloggen om vår rapport om vad ett avskaffande av RUT-avdraget skulle innebära för jobben, barnfamiljer och pensionärer i Uppsala län.

Idag skriver UNT om rapporten och citerar mig om hur ett avskaffande av RUT-avdraget skulle ge färre jobb.

Artikeln kan du läsa på:
http://unt.se/val2014/m-sankt-rut-ger-farre-jobb-3353488.aspx

eller här nedan:

M: Sänkt RUT ger färre jobb

Moderaterna i Uppsala presenterar en undersökning som visar på att ett avskaffande av rut-avdraget skulle leda till 239 färre arbetstillfällen i Uppsala län. Socialdemokraterna menar att rapporten är skrämselpropaganda.

239 av de 555 personer som är sysselsatta inom rut -branschen skulle förlora sina jobb om rut -avdraget avskaffades. Det skriver Moderaterna i en ny rapport som grundar sig på en undersökning utförd av tjänstemännens arbetsgivarorganisation Almega.

Genom en enkät som gått ut till organisationens medlemmar som är verksamma inom rut -sektorn har de frågat företagen hur ett avskaffande av rut -avdraget skulle påverka dem. Svaren visade att företagen uppskattar att de skulle sänka sin omsättning med 39 procent och anställningsgraden med 43 procent. Vidare skriver Almega i sin rapport att rut -branschen i dag sysselsätter 555 personer i Uppsala län och att 239 av dessa skulle förlora sina jobb om rut -avdraget drogs in.

– Vi har besökt flera företag i regionen och alla vittnar om samma sak. Om rut -avdraget skulle tas bort som Vänsterpartiet förespråkar, eller att det urholkas som Socialdemokraterna föreslår, skulle dessa företagare tvingas skära ner på personal eller helt lägga ner, säger Ulrika Karlsson moderat riksdagsledamot för Uppsala län.

Men Socialdemokraterna ställer sig starkt kritiska till den analys som Moderaterna gör och menar att rapporten är oseriös.

– Vår politik kommer inte att urholka rut -avdraget. Vi vill sänka taket från 50 000 kronor till 25 000 kronor, vilket endast skulle påverka 1,4 procent av de som i dag använder avdraget, säger Ardalan Shekarabi , riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Moderaterna menar ändå att den rödgröna politiken skapar osäkerhet i branschen.

– Att de vill sänka taket är en tydlig signal om vilket håll de vill gå. Dessutom kommer de sannolikt vilja samarbeta med Vänsterpartiet som helt vill avskaffa rut. Det vittnar som en osäker framtid för dessa företagare, säger Ulrika Karlsson (M).

Kul att Moderatkvinnorna skriver om mitt arbete för SRHR-frågor och om ”Stockholm Statement of Commitment”. Det är den starkaste deklarationen någonsin av sitt slag och ett viktigt steg framåt för kvinnors och HBTQ-personers rätt till sitt liv, sin kropp och sin sexualitet. Deklarationen antogs enhälligt av representanter för världens parlamentariker i april i år.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet:

MQ1

MQ2

Se också Moderatkvinnorna i Uppsala läns egen flyer om Nya Moderaternas arbete för alla kvinnors rätt till sin egen kropp.

MQ-flyer blogg

För mig är det viktigaste att nå resultat. Därför är jag stolt över att Nya Moderaterna på riktigt genom genomförda reformer förändrat många kvinnors vardag till det bättre. Nu fortsätter arbetet för jämställdhet och allas rätt till sitt eget liv, sin egen kropp och sin egen sexualitet.