Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Skriver idag i UNT tillsammans med oppositionsråd i Östhammars kommun Lennart Owenius (M) om att nästa mandatperiod måste beslut fattas i riksdagen om att bygga nya reaktorer då de reaktorer vi har behövs bytas ut pga åldersskäl. Vi frågar s om de står fast vid sin ståndpunkt från juni 2010 då samtliga närvarande socialdemokrater röstade nej till att gamla reaktorer ska få bytas ut.

Forsmark behövs – Debatt – UNT.se.

Venezuela

Träffade ikväll del av oppositionen i Venezuela med tidigare och kommande presidentkandidater.

20131115-004046.jpg

http://www.moderat.se/pressmeddelande/ulrika-karlsson-toppar-nya-moderaternas-riksdagslista

Moderaterna
Pressmeddelande
2013-10-26

Ulrika Karlsson toppar Nya moderaternas riksdagslista

Det blir Ulrika Karlsson som återigen toppar den moderata riksdagslistan för Uppsala län, det fastställdes idag på partiets nomineringsstämma.

- Jag är stolt över att få förnyat förtroende att toppa vår riksdagslista. Jag ser fram emot att tillsammans med alla andra moderater jobba för att vi i riksdagsvalet ska få ett ökat stöd för vår politik, säger Ulrika Karlsson.

- Jobben är vår viktigaste fråga. Med moderaterna har sysselsättningen ökat och utanförskapet minskat. Valet nästa år handlar om ifall vi ska fortsätta förstärka arbetslinjen eller återgå till socialdemokraternas bidragslinje, säger Ulrika Karlsson

Ulrika Karlsson är 40 år, bosatt i Uppsala, och har representerat Uppsala län i riksdagen sedan 2006. Ulrika sitter idag i EU-nämnden och i utrikesutskottet.

Nya moderaterna har idag fyra riksdagsledamöter från Uppsala län. Nomineringsstämman fastställde plats två till fyra på valsedeln enligt följande:

2. Jessika Vilhelmsson, Enköping. Riksdagsledamot sedan 2010
3. Per Bill, Uppsala. Riksdagsledamot sedan 1994
4. Marta Obminska, Uppsala. Riksdagsledamot sedan 2010

Totalt omfattar valsedeln 24 namn, varav 10 kvinnor och 14 män. På listan finns kandidater från länets samtliga kommuner (hela valsedeln bifogas nedan).
För mer information:
Ulrika Karlsson, riksdagsledamot, 070 827 28 28
Björn Orring, politisk sekreterare, 070 649 60 27

——–

Valsedel riksdagsvalet Nya moderaterna Uppsala län
Fastställd av nomineringsstämma 2013-10-26

1. Ulrika Karlsson, Uppsala
2. Jessika Vilhelmsson, Enköping
3. Per Bill, Uppsala
4. Marta Obminska, Uppsala
5. Gunnar Hedberg, Uppsala
6. Rikard Sparby, Uppsala
7. Daniel Blomstedt, Tierp
8. Karin Juhlin, Uppsala
9. Markus Lagerquist, Uppsala
10. Monica Hedberg, Uppsala
11. Christopher Lagerqvist, Uppsala
12. Mats Gyllander, Uppsala
13. Åsa Sikberg, Tierp
14. Klas Bergström, Knivsta
15. Cecilia Forss, Uppsala
16. Stefan Olsson, Uppsala
17. Anna-Lena Söderblom, Östhammar
18. Christina Sääf, Uppsala
19. Kenneth Holmström, Älvkarleby
20. Marie-Louise Ekholm, Uppsala
21. Nils-Åke Mårheden, Håbo
22. Jonatan Spjuth, Knivsta
23. Gösta Persson, Heby
24. Fredrik Ahlstedt, Uppsala

Skriver i ERGO tillsammans med Fredrik Ahlstedt, (M) kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, och Edvin Alam, ordförande Moderata Studenter Uppsala.

Bostadsfrågan högst på agendan

Bostadsfrågan högst på agendan

Publicerad 2013-09-13

Flera kösystem ger ökad mångfald och fler möjligheter. En gemensam bostadsförmedling skulle därför inte lösa bostadsbristen – tvärtom. Det menar företrädare för Moderaterna och Moderata studenter i en replik till socialdemokraterna i Ergo nummer 7.

Moderaterna prioriterar bostadsfrågan. Bostadsfrågan står tillsammans med jobb, välfärd och trygghet högst på vår agenda varje dag.

Uppsala växer och det gläder oss, hittills i år har vi blivit 670 nya invånare. Vi vill att Uppsala ska kunna ha 250 000 invånare år 2030. Med vår positiva utveckling behöver det byggas fler bostäder i Uppsala, för såväl studenter som barnfamiljer och äldre. Nya moderaterna arbetar aktivt och målmedvetet för att åstadkomma just detta. Idag finns cirka 12 000 studentbostäder i Uppsala kommun, senaste åren har vi fattat beslut om ungefär 1 800 nya studentlägenheter som nu finns i lagakraftvunna detaljplaner. Ett aktivt och proaktivt arbete har lett till att fler bostadsaktörer nu etablerar sig i Uppsala. En del av dem bygger särskilt för studenter och unga vuxna.

Socialdemokraterna tror att en bostadsförmedling skulle lösa bostadsbristen. Vi tror att det är precis tvärt om. Flera kösystem skapar fler möjligheter och en större mångfald. Att endast kötid ska kunna avgöra vem som får en bostad tycker inte vi är rimligt. Det finns många hyresvärdar på studentbostadsmarknaden i Uppsala. För att öka tillgängligheten till dem har Uppsala kommun tillsammans med studentkårerna och Uppsala universitet initierat bostadsportalen studentboet.se. Vi stödjer också regeringens beslut om att göra det enklare att få hyra en bostad i andra hand vilket har lett till många nya bostadsmöjligheter i Uppsala och vi välkomnar detta.

Förutom att vi arbetar hårt för att det ska byggas fler bostäder har vi underlättat övergången från studentboende in i ordinarie bostadsmarknad. Genom kommunala Uppsalahem AB har vi gjort det möjligt för de som köar till eller har studentbostad att tillgodogöra sig kö- eller bostadstiden i Uppsalahems ordinarie bostadsbestånd.

Den allmänna situationen på bostadsmarknaden i Uppsala gör det svårt för många att etablera sig. Vid terminsstarterna, särskilt på hösten, blir matchningsproblematiken extra påtaglig och många studenter har svårt att hitta ett boende som överensstämmer med önskemålen. I Uppsala har varannan helårsstudent tillgång till en studentbostad. I jämförelse med andra storstäder är det en bra siffra, men vi är inte nöjda för det. Därför ser vi till att fler bostäder byggs i Uppsala. Till skillnad från Socialdemokraterna säger vi inte nej till en enda bostad i Uppsala.

Ulrika Karlsson (M)
riksdagsledamot

Fredrik Ahlstedt (M)
kommunstyrelsens ordförande

Edvin Alam
ordförande Moderata Studenter Uppsala

Grattis Norge

Grattis Norge, Høyre och Erna Solberg! Ny norsk regering med nya idéer och bättre lösningar!

Idag presenterar regeringen viktiga åtgärder för bättre villkor för små och växande företag. länk till regeringens presskonferens

Jag har fått inbjudan att tillsammans med en mycket liten internationell delegation med parlamentariker åka till Syrien för att granska den Internationella Humanitära Rätten.

Bild då jag intervjuas av kurdisk television KNN om den fruktansvärda situationen i Syrien.

20130822-173732.jpg

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.